Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Buget, Finante, Contabilitate

 –  ANUNȚ  –

Primăria orașul Nehoiu, judetul Buzău, str. Aleea Merilor nr. 2-4, site: www.primaria-nehoiu.ro, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Buget, Finante, Contabilitate din cadrul serviciului Buget, Finante, Contabilitate, Taxe si impozite locale

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Buget, Finante, Contabilitate

FORMULAR DE INSCRIERE CONCURS

fișa postului inspector principal

Proces verbal selectie dosare

Rezultatul contestatiei

Minuta 10.05.2019

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final