Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad superior in cadrul Compartimentului Achizitii publice

 –  ANUNȚ  –

Primăria orașul Nehoiu, judetul Buzău, str. Aleea Merilor nr. 2-4, site: www.primaria-nehoiu.ro, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad superior in cadrul Compartimentului Achizitii publice.

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad superior in cadrul Compartimentului Achizitii publice

FORMULAR DE INSCRIERE CONCURS

Proces Verbal privind selectia dosarelor

Rezultatul probei scrise

Interviu

Rezultat final concurs