ANUNȚ POSTURI

stema mica –  ANUNȚ  –

Primăria orașul Nehoiu, judetul Buzău, str. Aleea Merilor nr. 2-4, județul Buzău, site: primarianehoiu@yahoo.com, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Nehoiu:

1. Inspector grad profesional 1A, în cadrul Compartimentului Cadastru și Carte Funciară;
2. Inspector de specialitate grad profesional II, în cadrul Compartimentului Cadastru și Carte Funciară;
3. Referent, grad profesional 1A, în cadrul Compartimentului Registru Agricol;
4. Inspector de specialitate grad profesional 1A, în cadrul Compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate;
5. Referent, grad profesional I în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică;
6. Inspector de specialitate, grad profesional II, în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică.

Anunț ocupare posturi vacante