Anunț rezultate proba scrisă

stema mica –  ANUNȚ  –

Primăria orașul Nehoiu, judetul Buzău, str. Aleea Merilor nr. 2-4, județul Buzău, site: www.primaria-nehoiu.ro, comunică rezultatele probei scrise la concursul în vederea ocupării unor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Nehoiu:

REZULTATE CONCURS PROBA SCRISA – ORAS NEHOIU