ANUNȚ SELECȚIE DOSARE

stema mica –  ANUNȚ  –

Primăria orașul Nehoiu, judetul Buzău, str. Aleea Merilor nr. 2-4, județul Buzău, site: www.primaria-nehoiu.ro, comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul în vederea ocupării unor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Nehoiu:

PV nr. 15131 încheiat astăzi 04.12.2015 privind selecția dosarelor depuse de participanții la concursul organizat de Primăria orașului Nehoiu pentru postul de Inspector de specialitate grad profesional II în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică

PV nr. 15132 încheiat astăzi 04.12.2015 privind selecția dosarelor depuse de participanții la concursul organizat de Primăria orașului Nehoiu pentru postul de Inspector de specialitate grad profesional I în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică

PV 15133 încheiat astăzi 04.12.2015 privind selecția dosarelor depuse de participanții la concursul organizat de Primăria orașului Nehoiu pentru postul de Inspector de specialitate grad profesional I în cadrul Compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate

PV nr. 15134 încheiat astăzi 04.12.2015 privind selecția dosarelor depuse de participanții la concursul organizat de Primăria orașului Nehoiu pentru postul de Inspector de specialitate grad profesional II în cadrul Compartimentului Cadastru și Carte Funciară

PV nr. 15135 încheiat astăzi 04.12.2015 privind selecția dosarelor depuse de participanții la concursul organizat de Primăria orașului Nehoiu pentru postul de Inspector de specialitate grad profesional IA în cadrul Compartimentului Registru Agricol