COMISII DE SPECIALITATE

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI NEHOIU


I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii și comerț:

                    1. Ceaușel Dan
                    2. Manea Ștefan
                    3. Radu Vasile Viorel
                    4. Bularcă Răducu Sorin
                    5. Gavriloiu Gheorghe
           

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice și protecția mediului:
                    1. Ceaușel Dan
                    2. Constantinescu Florin-Nicolae
                    3. Morărașu Constantin
                    4. Petre Ion
                    5. Ștefan Dorel

III. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură și protecție socială:
                    1. Aanei Genilia
                    2. Constantin Gheorghe
                    3. Ciubuc Georgel
                    4. Morărașu Constantin
                    5. Constantinescu Florin-Nicolae

IV. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor:
                    1. Moiseanu Ștefan
                    2. Dumitru Mircea-Valentin
                    3. Ilie Lucsica
                    4. Gavriloiu Gheorghe
                    5. Ene Ion

V. Comisia pentru sport, turism și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură:
                    1. Ștefan Dorel
                    2. Ciubuc Georgel
                    3. Dumitru Mircea-Valentin
                    4. Constantin Gheorghe
                    5. Ilie Lucsica

Înapoi la Consiliul Local Nehoiu