Examen pentru promovarea in grad profesional a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Nehoiu

 –  ANUNȚ  –

Primăria orașul Nehoiu, judetul Buzău, Calea Mihai Viteazu nr. 43, site: www.primaria-nehoiu.ro, organizează examen pentru promovarea in grad profesional a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Nehoiu:

Anunt examen pentru promovare in grad profesional

Rezultatul la examenul de promovare