ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI – 2011/2012

ART. 7 – (1) Consumatorii vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei acordat din bugetul de stat, denumit in continuare ajutor pentru energie termica, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 786 lei in cazul familiilor si 1.082 lei in cazul persoanei singure.

(2) Pentru sprijinirea populatiei in perioada sezonului rece, autoritatile administratiei publice locale pot stabili, prin hotarare a consiliului local, masuri de protectie sociala din bugetele locale, dupa cum urmeaza:

a) subventii lunare pentru acoperirea diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei;
b) ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica, in completarea celor acordate de la bugetul de stat;
c) atat subventii lunare prevazute la lit. a), cat si ajutoare lunare prevazute la lit. b)

Înapoi la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială