ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL SI A ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat
ART. 4 – (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de*):
a) 125 lei pentru persoana singură;
b) 225 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 313 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 390 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 462 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
f) câte 31 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.
(2) Nivelurile venitului minim garantat prevăzute la alin. (1) se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, în raport cu evoluţia preţurilor de consum.
ART. 5 – (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţa între nivelurile prevăzute la art. 4 şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.
(2) Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 10 lei, se acordă 10 lei.

Acte necesare obţinerii ajutorului social

1 Dosar;
2 Cerere tip
3 Copie buletin de identitate
4 Certificate de naştere ale copiilor (copii xerox)
5 Copie certificat de căsătorie
6 Adeverinţe de la unitatile de invatamant de stat pentru copii, pentru copiii intre 18-25 sau 26 de ani , daca urmeaza o facultate;
7 Pentru necasatoriti, dar care au copii, certificatul de naştere al persoanei necastorite;
8 Sentinta de divort, daca este cazul;
9 Hotarare de incredintare;
10 Adeverinta de venit lunar;
11 Daca este cazul, adeverinta care lucreaza in baza unui contract individual de munca, conventii civile sau realizari din activitati pe cont propriu;
12 Persoanele apte de munca, neincadrate, adeverinta de la Agentia Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
13 Cupon de pensie , ajutor de somaj, alocatie de sprijin, alocatie de stat pentru copii, alocatie de incredintare, burse sociale pentru elevi;
14 Adeverinta de la registrul agricol;
15 Adeverinta de la Administratia Financiara;
16 Declaratie pe propria raspundere legalizata la notariat, din care sa rezulte ca nu realizeaza nici un fel de venit, sau, dupa caz, ca realizeaza  venituri ce nu pot fi dovedite cu acte( care sunt acestea si valoarea lor);
17 Adeverinta de la Asociatia de locatari, cu numar de persoane inscrise in cartea de imobil

Acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Fisa de calcul venit minim garantat

cerere beneficii sociale

Ancheta sociala beneficii sociale

Înapoi la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială