OBŢINEREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI CU HANDICAP

Actele necesare pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu handicap


1 Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere (tipizat)
2 Buletinul de identitate/carte de identitate al solicitantului (copie)
3 Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, livretul de familie (copie)
4 Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei(copie);
5 Hotărârea judecătorească de incuviintare a  adopţiei(copie);
6 Hotărârea judecătorească /Hotărârea Comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului(copie);
7 Decizia directorului general al Directiei Generale Teritoriale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului/hotarare judecătorească pentru masura plasamentului în regim de urgenta(copie);
8 Hotărârea judecătorească de instituire a curatelei/ dispozitia autoritatii tutelare(copie);
9 Dovada eliberata de autoritatile competente, din care sa rezulte ca persoana indreptatita nu beneficiaza de drepturile prevazute la art. 41, alin (3) din Legea nr. 448/2006
10 Declaraţia pe proprie răspundere a persoanei indreptatite ca se ocupa de cresterea şi ingrijirea copilului şi ca acesta nu este incredintat sau dat în plasament unei alte personae ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
11 Certificatul de incadrare în grad de handicap al copilului(copie);
12 Certificatul de incadrare în grad de handicap al parintelui sau persoanei  care solicita dreptul(copie);
13 Dovada eliberata de angajatori sau, după caz, Declaraţia pe proprie răspundere a persoanei indreptatite, din care sa rezulte ca aceasta se afla în concediul pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 şi 7 ani;
14 Dovada eliberata de organelle competente, care atesta ca solicitantul nu realizeaza alte venituri în afara celor prevazute de art. 57 alin(4) lit a) din Legea nr. 448/2006;
15 Alte acte doveditoare.

Nota: pentru cetăţenii străini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor şi situaţia lor juridică se dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate de autorittile romane sau, după caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum şi cu alte documente.

Înapoi la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială