CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE

  •      Cetăţeanul nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate;
  •      Solicitantul locuieşte într-un imobil aflat în litigiu;
  •      Când nu funcţionează echipamentele pentru producerea cărţilor de identitate;

Documentele necesare:

– 3 fotografii ¾ cm cu bandă albă de 7mm la bază (tip B.I.);
– Documentele pe care le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei, a domiciliului, în original şi copie xerox;
– Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate de 1 RON, achitată la Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Nehoiu;
– Documentul, cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru, de 5 RON, plătită la Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Nehoiu;

 Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate, care doresc să intre în posesia unei cărţi de identitate provizorie, în care să fie înscrisă reşedinţa din România, unde locuiesc temporar, depun ,,Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România”, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanei pe raza căruia au reşedinţa, la care anexează următoarele documente:

– Paşaportul românesc, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
– Certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
– Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie
– Dovada adresei de reşedinţă din România;
– trei fotografii mărimea 3/4 cm având la bază o bandă albă de 7 mm;
– Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii de 1 RON, achitată la Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Nehoiu;
– Documentul, cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru, de 5 RON, plătită la Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Nehoiu;
În cartea de identitate provizorie, la rubrica ,,domiciliu” se înscrie statul în care solicitantul are domiciliul, la rubrica ,,motivul eliberării” se înscrie menţiunea ,,Reşedinţă C.R.D.S.”, iar pe versoul cărţii de identitate provizorie se aplică şi se completează autocolantul privind stabilirea reşedinţei.

Înapoi la Detalii privind actele eliberate de către Serviciul de Evidenţă a Populaţie