ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE

Documentele necesare:

– Cerere pentru eliberarea cărţii de identitate;
– Actul de identitate şi cartea de alegător (dacă este cazul);
– Certificatul de naştere, în original şi copie xerox;
– Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau soţului supravieţuitor, în original şi copie xerox;
– Hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul), în original şi copie xerox;
– Certificatul de deces al soţului/soţiei decedate, în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie xerox;
– Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz a celui cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original şi copie xerox;
– Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate de 7 RON, achitată la Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Nehoiu;
– Documentul, cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru, de 5 RON, plătită la Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Nehoiu;

În cazul persoanelor care nu sunt proprietare a spaţiului de locuit unde urmează să-şi stabilească domiciliul, proprietarul îşi va exprima consimţământul în scris, pe spatele cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa lucrătorului de evidenţă, sau pentru persoanele din comunele arondate, proprietarul va da declaraţia de primire în spaţiu la Postul de Poliţie din localitate, în prezenţa personalului de la acest post. Declaraţia de primire în spaţiu trebuie să aibă aplicată ştampila Postului de Poliţie numele şi semnătura poliţistului care a luat declaraţia.

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea acestuia

Documentele necesare:

– Cerere pentru eliberarea cărţii de identitate pe care cetăţeanul va menţiona că în termen de 48 de ore de la găsirea actului, se obligă să se prezinte pentru reglementarea situaţiei;
– În cazul furtului, dovadă eliberată de secţia de poliţie unde s-a reclamat furtul;
– Certificatul de naştere, în original şi copie xerox;
– Certificatul de căsătorie, pentru persoanele căsătorite în original şi copie xerox;
– Certificatul de deces al soţului/soţiei decedate, în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie xerox;
– Hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul), în original şi copie xerox;
– Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu, în original şi copie xerox;
– Un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, în original şi copie xerox;
– Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate de 7 RON, achitată la Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Nehoiu;
– Documentul, cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru, de 5 RON, plătită la Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Nehoiu;

În cazul persoanelor care nu sunt proprietare a spaţiului de locuit unde urmează să-şi stabilească domiciliul, proprietarul îşi va exprima consimţământul în scris, pe spatele cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa lucrătorului de evidenţă, sau pentru persoanele din comunele arondate proprietarul, va da declaraţia de primire în spaţiu la Postul de Poliţie din localitate, în prezenţa personalului de la acest post. Declaraţia de primire în spaţiu trebuie să aibă aplicată ştampila Postului de Poliţie numele şi semnătura poliţistului care a luat declaraţia.

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului

Documentele necesare:

– Cerere pentru eliberarea cărţii de identitate;
– Actul de identitate şi cartea de alegător (dacă este cazul);
– Certificatul de naştere, în original şi copie xerox;
– Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau soţului supravieţuitor, în original şi copie xerox;
– Hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul), în original şi copie xerox;
– Certificatul de deces al soţului/soţiei decedate, în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie xerox;
– Certificatele de naştere, ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, în original şi copie xerox;
– Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz a celui cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original şi copie xerox;
– Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate de 7 RON, achitată la Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Nehoiu;
– Documentul, cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru, de 5 RON, plătită la Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Nehoiu;

În cazul persoanelor care nu sunt proprietare a spaţiului de locuit unde urmează să-şi stabilească domiciliul, proprietarul îşi va exprima consimţământul în scris, pe spatele cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa lucrătorului de evidenţă, sau pentru persoanele din comunele arondate proprietarul, va da declaraţia de primire în spaţiu, la Postul de Poliţie din localitate în prezenţa personalului de la acest post. Declaraţia de primire în spaţiu trebuie să aibă aplicată ştampila Postului de Poliţie numele şi semnătura poliţistului care a luat declaraţia.

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Documentele necesare:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul de naştere, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii,aparţine solicitantului;
– fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei plătită la Serviciul Impozite şi Taxe Primăria Nehoiu;
– timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru plătită la Serviciul Impozite şi Taxe Primăria Nehoiu;

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit.a);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentaţii lor legali;
d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular la României.

Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate

Înapoi la Detalii privind actele eliberate de către Serviciul de Evidenţă a Populaţiei