SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Documentele necesare:

– Cerere pentru eliberarea cărţii de identitate;
– Paşaportul românesc valabil sau expirat, în original şi copie xerox. Pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, în original şi copie xerox;
– Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de către autorităţile străine, original şi copie xerox. Pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
– Chitanţa privind achitarea taxei pentru restabilire achitată la Trezoreria Nehoiu, în valoare de 41 lei;
– Certificatul de naştere, în original şi copie xerox;
– Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau soţului supravieţuitor, în original şi copie xerox;
– Hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul), în original şi copie xerox;
– Certificatul de deces al soţului/soţiei decedate, în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie xerox;
– Certificatele de naştere, ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, în original şi copie xerox;
– Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz a celui cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original şi copie xerox;

– Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate de 7 RON, achitată la Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Nehoiu;
– Documentul, cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru, de 5 RON, plătită la Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Nehoiu;

În cazul persoanelor care nu sunt proprietare a spaţiului de locuit unde urmează să-şi stabilească domiciliul, proprietarul îşi va exprima consimţământul în scris, pe spatele cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa lucrătorului de evidenţă, sau pentru persoanele din comunele arondate proprietarul, va da declaraţia de primire în spaţiu, la Postul de Poliţie din localitate în prezenţa personalului de la acest post. Declaraţia de primire în spaţiu trebuie să aibă aplicată ştampila Postului de Poliţie numele şi semnătura poliţistului care a luat declaraţia.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit.a);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentaţii lor legali;
d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

Cerere eliberare act identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

Înapoi la Detalii privind actele eliberate de către Serviciul de Evidenţă a Populaţiei