HOTĂRÂRI 2018

Hotărârea nr.1 pentru infiintarea a doua puncte de lucru si modificarea actului constitutiv al S.C. Termo Prest PON S.R.L.

Hotărârea nr. 2 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 3 pentru alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului financiar pe anul 2017 pentru orașul Nehoiu, Casa de Cultură Nehoiu și Clubul Sportiv Carpați Nehoiu

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din Orașul Nehoiu pentru anul școlar 2018-2019

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea Planului Anual de acțiune privind serviciile sociale furnizate de Compartimentul de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea planului de lucrări pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor ajutorului social pentru anul 2018

Hotărârea nr. 8 privind utilizarea fondului de rulment al orașului Nehoiu din bugetul local și activități extrabugetare

Hotărârea nr. 9 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură George Băiculescu Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Carpați Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului orășenesc Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 13 privind modificarea Statului de funcții al Spitalului orășenesc Nehoiu

Hotărârea nr. 14 privind aprobarea actualizării Strategiei anuale de achiziții publice a orașului Nehoiu în anul 2018

Hotărârea nr. 15 privind aprobarea prețului pentru agentul termic furnizat în sistem centralizat de către operatorul SC Termo Prest PON SRL Nehoiu

Hotararea nr. 16 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa S.A. Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 17 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa S.A. Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotărârea nr. 18 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oraș Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă S.A. Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

Hotărârea nr. 19 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, la nivelul UAT Nehoiu

Hotărârea nr. 20 privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret

Hotărârea nr 21 privind aprobarea prețului și subvenției pentru energia termică furnizată în sistem centralizat de catre operatorul S.C. Termo Prest PON S.R.L. Nehoiu în orașul Nehoiu

Hotărârea nr. 22 privind primirea de noi membrii și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, la care Orașul Nehoiu este membru asociat

Hotărârea nr. 23 privind aprobarea prețului de pornire al licitației pentru masa lemnoasă pe picior care urmează a se recolta din fondul forestier, pășunile, pajiștile împădurite proprietatea U.A.T. oraș Nehoiu în anul de producție 2018 și aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase

Hotărârea nr. 24 privind modificarea și completarea art 23 din anexa nr.1 la HCL nr. 87 din 27.10.2017 a Consiliului Local al Orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 25 privind adoptarea deciziei nr. 2 din 2018 a asociatului unic al Termo Prest PON SRL cu privire la situația financiară anuală pe anul 2017

Hotărârea nr. 26 pentru adoptarea deciziei nr 3 din 2018 a asociatului unic al Termo Prest PON SRL privind majorarea capitalului social

Hotărârea nr. 27 privind aprobarea contractării serviciilor juridice, consultanță asistență și reprezentare juridică, în dosarul nr. 2878/114/2013, aflat pe rolul Tribunalului Buzău, în care Orașul Nehoiu are calitatea de reclamant

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 29 privind aprobarea actualizării Strategiei anuale de achiziții publice a orașului Nehoiu în anul 2018

Hotărârea nr. 30 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Reabilitare rețele termice în orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 31 pentru alegerea presedintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 32 privind numirea managerului Spitalului Orășenesc Nehoiu și încheierea contractului de management de catre acesta pe o perioadă de 3 ani

Hotărârea nr. 33 privind acordul Consiliului Local al orașului Nehoiu pentru schimbarea destinației unui imobil, stabilită prin hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 18.09.2000

Hotărârea nr. 34 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului orășenesc Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 35 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 36 privind aprobarea modificării și completării Strategiei anuale de achiziții publice a orașului Nehoiu în anul 2018

Hotărârea nr. 37 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 38 privind aprobarea dezmembrării dezlipirii unui imobil teren aparținând domeniului public al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 39 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 55 din 21.07.2016 a Consiliului Local al Orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 40 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oraș Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

Hotărârea nr. 41 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare Centru cultural în satul Chirlești, orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 42 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare spațiu de joacă pentru copii în satul Chirlești, orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare Centru cultural în satul Lunca Pripor, orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare spațiu de joacă pentru copii în satul Lunca Pripor, orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 45 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea și dotarea Casei de Cultură a orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 47 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare și dotare spații de joacă pentru copii în orașul Nehoiu

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea actualizării Strategiei anuale de achiziții publice a orașului Nehoiu în anul 2018

Hotărârea nr. 49 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 50 pentru aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea dezmembrării dezlipirii unui imobil teren aparținând domeniului public al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 52 privind aprobarea listei nominale a solicitanților cărora li se repartizează locuințe destinate închirierii în blocul A9 finanțat și construit prin Agenția Nașională pentru Locuințe

Hotărârea nr. 53 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 54 privind rectificarea unei erori materiale cuprinsă în HCL al orașului Nehoiu nr 48 din 22.06.2018

Hotărârea nr. 55 privind scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuință deținute de orașul Nehoiu, aflate în folosința persoanelor cu handicap grav

Hotărârea nr. 56 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap

Hotărârea nr. 57 privind abrogarea HCL nr 41, HCL nr 42, HCL nr 43, HCL nr 44 adoptate de Consiliul Local al orașului Nehoiu în ședința publică ordinară din data de 22.06.2018

Hotărârea nr. 58 privind aprobarea aderării UAT Orașul Nehoiu la Programul European Energy Award – Comunitate Sustenabilă ROEEA

Hotărârea nr. 59 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare spațiu de joacă pentru copii în satul Lunca Pripor, orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 60 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare Centru cultural în satul Chirlești, orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 61 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare Centru cultural în satul Lunca Pripor, orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 62 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare spațiu de joacă pentru copii în satulChirlești, orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 63 pentru alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 64 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Orașul Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

Hotarârea nr. 65

Hotarârea nr. 66

Hotarârea nr. 67

Hotarârea nr. 68

Hotarârea nr. 69

Hotarârea nr. 70

Hotarârea nr. 71

Hotarârea nr. 72

Hotarârea nr. 73

Hotarârea nr. 74

Hotarârea nr. 75

Hotarârea nr. 76

Hotarârea nr. 77

Hotarârea nr. 78

Hotarârea nr. 79

Hotarârea nr. 80

Hotarârea nr. 81

Hotarârea nr. 82

Hotarârea nr. 83

Hotarârea nr. 84

Hotarârea nr. 85

Hotarârea nr. 86

Hotarârea nr. 87

Hotarârea nr. 88

Hotarârea nr. 89

Hotarârea nr. 90

Hotarârea nr. 91

Hotarârea nr. 92

Hotarârea nr. 93

Hotarârea nr. 94

Hotarârea nr. 95

Hotarârea nr. 96

Hotarârea nr. 97

Hotarârea nr. 98

Hotarârea nr. 99

Hotarârea nr. 100

Hotarârea nr. 101

Hotarârea nr. 102

Hotarârea nr. 103

Hotarârea nr. 104

Hotarârea nr. 105

Hotarârea nr. 106

Hotarârea nr. 107

Hotarârea nr. 108

Hotarârea nr. 109

Hotărârea nr. 110 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice al orașului Nehoiu pe anul 2019

Hotarârea nr. 111 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitare, modernizare și dotare Centrul cultural George Băiculescu”

Hotărârea nr. 112 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2018

Înapoi la Hotărâri de Consiliu Local