Rezultatul analizarii lucrarii scrise concurs referent Compartiment registrul agricol

stema-nehoiu-mica –  Rezultatul  –

analizarii lucrarii scrise din data de 11.11.2016 la concursul organizat de Primăria Orașului Nehoiu pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Nehoiu, referent clasa III, asistent, Compartimentul Registru Agricol.

Rezultat analiza lucrare scrisa la concursul pentru referent Compartimentul registrul agricol