DEMOLAREA UNUI PERETE DIN CASĂ / APARTAMENT

Pentru a demola un perete din casă / apartament va trebui sa depuneţi la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizaţii construcţii al Primăriei Deva o cerere tip certificat de urbanism, însoţită de:
– memoriu justificativ
– plan de încadrare în zonă
– plan de situaţie existent şi propus
– extras de carte funciară sau contract de vânzare / cumpărare

Se va emite un Certificat de urbanism iar apoi, pe baza acordurilor şi avizelor cerute prin Certificatul de urbanism se va emite o Autorizaţie de construire.

Tarife pentru obţinerea Certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa prevăzută în proiect:

– pentru suprafeţe mai mici de 15 mp – 6 RON

– pentru suprafeţe între 151 mp şi 250 mp – 7 RON

– pentru suprafeţe între 251 mp şi 500 mp – 9 RON

– pentru suprafeţe între 501 mp şi 750 mp – 12 RON

– pentru suprafeţe între 751 mp şi 1000 mp – 14 RON

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizaţii în construcţii

Program cu publicul –
Contact: Strada Merilor Nr. 2-4
Telefon:
Adresa e-mail: urbanism@primaria-nehoiu.ro

Înapoi la Unde va puteţi adresa pentru problemele Dvs.