IZOLAREA TERMICĂ EXTERIOARĂ A APARTAMENTULUI

Cererea pentru izolarea termică exterioară a apartamentului se va face minim pentru întreaga coloană, prin asociaţia de proprietari.
Iniţial se va face cerere pentru obţinerea unui Certificat de urbanism, cerere însoţită de:
– memoriu justificativ
– extras de carte funciară sau contract de vanzare / cumpărare
– plan de situaţie existent şi propus
– plan de încadrare în zonă

Pe baza avizelor şi acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism se va obţine, ulterior, Autorizaţia de construire.

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizaţii şi disciplină în construcţii

Program cu publicul –
Contact: Strada Merilor Nr. 2-4
Telefon:
Adresa e-mail: urbanism@primaria-nehoiu.ro

Înapoi la Unde va puteţi adresa pentru problemele Dvs.