–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 341 din 17.11.2022, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 28.11.2022, orele 1600, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in ziua de 28.11.2022

–  COMUNICAT –

Joi – 17 noiembrie 2022 – intre orele 10 – 14, reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi prezent in municipiul Buzau, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Buzau si pentru a primi petitii.

Comunicat avocatul poporului

–  ANUNȚ –

Va aducem la cunostinta ca pana la data de 30 Octombrie 2022 aveti obligatia sa va inscrieti in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate (privind colectarea si epurarea apelor uzate) – fose septice.

Toate persoanele fizice, precum si persoanele juridice care detin proprietati care au fose septice pe teritoriul orasului Nehoiu, trebuie sa completeze formularul cu datele solicitate de catre Garda de Mediu si prevazute in H.G. nr. 714/2022.

Formularele se gasesc la sediul Primariei Orasului Nehoiu si pe site – www.primaria-nehoiu.ro

Anunt si formular

–  ANUNT PRIVIND AFISAREA PUBLICA –

A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritoriala Orasul Nehoiu, din judetul Buzau, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 23 (zona Badarlegi, 24 (zona sat Paltineni), 40 (zona sat Mlajet), 43 (zona sat Mlajet) si 44 (zona sat Mlajet) incepand cu data de 20.10.2022, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei orasului Nehoiu si pe site-ul institutiei, conform art. 14 alin 1 si 2 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice se formuleaza si se depun in termen de 60 de zile de la data afisarii la sediul Primariei orasului Nehoiu, Biroul Cadastru, Carte Funciara si Agricultura si trebuiesc insotite de documente doveditoare.

anunt inregistrare sistematica

Opis_alfabetic_detinatori_NEHOIU_signed

S23_Registrul_cadastral_al_imobilelor_NEHOIU_signed

S24_Registrul_cadastral_al_imobilelor_NEHOIU_signed

S40_Registrul_cadastral_al_imobilelor_NEHOIU_signed

S43_Registrul_cadastral_al_imobilelor_NEHOIU_signed

S44_Registrul_cadastral_al_imobilelor_NEHOIU_signed

plan_cadastral s 23

plan_cadastral s 24

plan_cadastral s 40

plan_cadastral s 43plan_cadastral s 44

Pentru contestatii si mai multe informatii va rugam sa contactati biroul cadastru din cadrul Primariei Orasului Nehoiu.

–  ANUNȚ –

Unitatea Administrativ Teritoriala Orașul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la aprobarea proiectului de hotarare nr. 92 din 20.10.2022 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 20.10.2022 – 08.12.2022.

Anunt consultare publica – Proiect de hotarare nr. 92

–  ANUNȚ –

Unitatea Administrativ Teritoriala Orașul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Orasului Nehoiu 2021-2027.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 19.10.2022 – 05.12.2022.

Anunt consultare publica – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Nehoiu

–  ANUNȚ –

Unitatea Administrativ Teritoriala Orașul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la aprobarea urmatoarelor:

-tarifele pentru servicii medicale oferite de Spitalul Orasenesc Nehoiu si taxele pentru celelalte servicii prestate in cadrul institutiei, pentru anul 2023 inaintate spre aprobare de Spitalul Orasenesc Nehoiu conform adresei 4789/11.10.2022.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 12.10.2022 – 25.11.2022

Anunt consultare publica 12.10.2022