–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 227 din 15.06.2022, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara, in ziua de 17.06.2022, orele 0730, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara in ziua de 17.06.2022

–  ANUNT-

UAT Nehoiu, cu sediul in oras Nehoiu strada Mihai Viteazu nr. 43, judetul Buzau, organizează concurs pentru ocuparea a patru functii contractuale vacante de: asistent medical comunitar, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfasura astfel:

-Proba scrisa in data de 13.07.2022, ora 10.00,

-Proba interviu in data de 19.07.2022, ora 10.00.

Anunt concurs asistent medical comunitar

–  ANUNT-

U.A.T. Orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la aprobarea documentatiei tehnice, faza DALI, pentru obiectivul de investitii ”MODERNIZARE STRAZI INTERIOARE IN ORASUL NEHOIU, JUDETUL BUZAU – ETAPA I.”

Etapa consultarii publice are loc in perioada 18.05.2022 – 04.07.2022.

Anunt consultare publica – Proiect de hotarare nr. 51

–  ANUNT PUBLIC-

Privind decizia etapei de incadrare

Primaria Orasului Nehoiu, titular al proiectului „Sistem de termoficare cartier Lunca Pripor, oras Nehoiu, jud. Buzau”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul sus mentionat, propus a fi amplasat in oras Nehoiu, Sat Lunca Priporului, CF 24418, jud Buzau.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 –  ANUNȚ  –

PRIMARIA ORASULUI NEHOIU, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Sistem de termoficare cartier Lunca Pripor, oras Nehoiu, jud. Buzau” , cu amplasamentul in oras Nehoiu, sat Lunca Priporului, CF 24418, jud. Buzau. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate pe adresa de internet http://apmbz.anpm.ro a Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau si la sediul PRIMARIEI ORASULUI NEHOIU din oras Nehoiu, str. Calea Mihai Viteazul, nr.43,jud. Buzau, in zilele de luni-joi intre orele 8.30 – 13.00 si vineri intre orele 8.30 – 12.00.

Anunt Mediu – Primaria Nehoiu