–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 546 din 06.12.2023, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara de indata , in ziua de 07.12.2023, orele 1600, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara de indata in ziua de 07.12.2023

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 119

 –  ANUNȚ –

U.A.T. orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la aprobarea proiectului de hotarare nr. 112/16.11.2023 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 16.11.2023-18.12.2023

Consultare publica – Proiect de hotarare nr. 112

 –  ANUNȚ  RABLA LOCAL –

Lista persoanelor fizice înscrise în cadrul pe platforma AFM -Programul privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla local) în orasul Nehoiu

În vederea solicitării stimulentului de casare în valoare de 3000 lei, persoanele fizice care se regăsesc pe lista de mai jos transmisă de AFM, pot depune următoarele documente la Registratura instituției:

  1. Cerere, anexă la prezentul Regulament;
  2. Actul de identitate al proprietarului autoturismului în copie, semnată “conform cu originalul” de către solicitant;
  3. Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare), în copie, semnate “conform cu originalul” de către solicitant;
  4. În cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar, dovada deținerii proprietății, respectiv hotârârea judecătorească;
  5. Împuternicire notarială (dacă este cazul);
  6. Certificat de atestare fiscală emis de U.A.T. Orasul Nehoiu care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local;
  7. Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat;
  8. Cazier judiciar;
  9. Contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare

Cererea tip se poate descărca de pe site-ul instituției, secțiunea Anunturi- Rabla Local!

NOTĂ: După analizarea și validarea dosarelor de către membrii comisiei numiți prin dispoziție de primar, persoanele eligibile vor fi anunțate telefonic în vederea semnării contractului de finanțare. Pentru a beneficia de stimulentul pentru casare de 3.000 de lei, persoana fizică va casa și radia atât din circulație, cât și din evidența fiscală autovehiculul uzat, doar după semnarea contractului de finanțare.

Pentru orice neclaritate vă puteți adresa persoanei de contact Oancea Genovel, administrator public, telefon 0238504548, int. 12.

Anunt rabla local

Lista persoane

Cerere pentru rabla local

 –  COMUNICAT DE PRESĂ –

–  FII PREGATIT PENTRU SITUATII DE URGENTA –
FII PREGATIT