–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr.451 din 10.11.2021, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara, in ziua de 15.11.2021, orele 1600, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara in data de 15.11.2021

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 88

Anexa nr. 1 proiect de hotarare nr. 88

Anexa nr. 2 proiect de hotarere nr. 88

 –  ANUNȚ  –

ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI – 2021/2022

Ajutoare pentru incalzirea locuintei in sezonul rece noiembrie 2021 – martie 2022

Cerere – declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Cerere – declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi

 –  ANUNȚ  –

UAT orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la aprobarea urmatoarelor:

 – tarifele pentru servicii medicale oferite de Spitalul Orasenesc Nehoiu si taxele pentru celelalte servicii prestate in cadrul institutiei, pentru anul 2022.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 21.10.2021 – 07.12.2021.

Anunt consultare publica – Proiect de hotarare nr. 73 privind aprobarea tarifelor pentru servicii medicale si taxelor pentru celelalte servicii oferite de Spitalul Orasenesc Nehoiu in anul 2022

 –  ANUNȚ  –

UAT orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la:

 – Proiectul de HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Etapa consultarii publice are loc in perioada 21.10.2021 – 06.12.2021.

Anunt consultare publica – Proiect de hotarare nr. 72 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

 –  ANUNȚ  –

UAT Nehoiu, cu sediul in oras Nehoiu strada Mihai Viteazu nr. 43, judetul Buzau, organizează concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Sef de serviciu voluntar pentru situatii de urgenta, gradul profesional I in cadrul Serviciului Voluntar pentru situatii de urgenta,, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfasura astfel:

-Proba scrisa in data de 26.10.2021, ora 10.00,

-Proba interviu in data de 01.11.2021, ora 10.00.

Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Sef de serviciu voluntar pentru situatii de urgenta, gradul profesional I in cadrul Serviciului Voluntar pentru situatii de urgenta

PV din 12.10.2021 privind selectia dosarului

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final

  ANUNȚ PUBLIC –

Anunt public privind procedura de atribuire a autorizatiilor taxi – septembrie 2021