–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 39 din 30.01.2023, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 02.02.2023, orele 1630, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in ziua de 02.02.2023

 –  ANUNȚ  –

UAT Nehoiu, cu sediul in oras Nehoiu strada Mihai Viteazu nr. 43, judetul Buzau, organizează concurs pentru ocuparea unei functii contractuale temporar vacante in conformitate cu prevederile HG nr. 1336/28.10.2022 dupa cum urmeaza:

DENUMIREA POSTULUI: ASISTENT MEDICAL SCOLAR

Anunt concurs asistent medical scolar

PV privind selectia dosarului

PROBA SCRISA

INTERVIU

Rezultatul final

–  ANUNT –

UAT orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la Regulamentul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan al orasului Nehoiu.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 30.01.2023 – 13.03.2023.

Anunt consultare publica cu privire la Regulamentul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan al orasului Nehoiu

–  ANUNT PRIVIND AFISAREA PUBLICA –

A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritoriala Orasul Nehoiu, din judetul Buzau, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 23 (zona Badarlegi, 24 (zona sat Paltineni), 40 (zona sat Mlajet), 43 (zona sat Mlajet) si 44 (zona sat Mlajet) incepand cu data de 20.10.2022, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei orasului Nehoiu si pe site-ul institutiei, conform art. 14 alin 1 si 2 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice se formuleaza si se depun in termen de 60 de zile de la data afisarii la sediul Primariei orasului Nehoiu, Biroul Cadastru, Carte Funciara si Agricultura si trebuiesc insotite de documente doveditoare.

anunt inregistrare sistematica

Opis_alfabetic_detinatori_NEHOIU_signed

S23_Registrul_cadastral_al_imobilelor_NEHOIU_signed

S24_Registrul_cadastral_al_imobilelor_NEHOIU_signed

S40_Registrul_cadastral_al_imobilelor_NEHOIU_signed

S43_Registrul_cadastral_al_imobilelor_NEHOIU_signed

S44_Registrul_cadastral_al_imobilelor_NEHOIU_signed

plan_cadastral s 23

plan_cadastral s 24

plan_cadastral s 40

plan_cadastral s 43plan_cadastral s 44

Pentru contestatii si mai multe informatii va rugam sa contactati biroul cadastru din cadrul Primariei Orasului Nehoiu.