–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 242 din 18.05.2023, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara de indata, in ziua de 19.05.2023, orele 1400, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara de indata in ziua de 19.05.2023

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 55

 –  ANUNȚ  –

U.A.T. orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in confromitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la:

  • Proiectul de HCL privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024.

Anunt consultare publica – Proiect de hotarare nr. 27 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024

 –  ANUNȚ  –

Clubul Sportiv Carpati Nehoiu cu sediul in orasul Nehoiu, str. Stadionului nr. 14, jud. Buzau, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, dupa cum urmeaza:

Denumirea postului: Referent

Numarul posturilor: 1 post vacant

Anunt concurs referent Carpati Nehoiu

Anunt de informare suspendare concurs referent

 –  ANUNȚ  –

Orasul Nehoiu cu sediul in orasul Nehoiu, str. calea Mihai Viteazu nr. 43, jud. Buzau, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante/temporar vacante in conformitate cu cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, dupa cum urmeaza:

Denumirea postului: Arhivar

Numarul posturilor: 1 post vacant

Anunt concurs arhivar

Anunt de informare suspendare concurs arhivar

–  FII PREGATIT PENTRU SITUATII DE URGENTA –
FII PREGATIT