–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr.260 din 08.07.2021, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 16.07.2021, orele 1400, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 16.07.2021

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 52

 –  INFORMARE  –

ACORDAREA DESPAGUBIRILOR PENTRU PAGUBELE PRODUSE DE ANIMALELE SALBATICE

ANUNT PAGUBE ANIMALE

 –  INFORMARE INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BUZAU  –

In conformitate cu sarcinile stabilite in cadrul sedintei extraordinare a Centrului National de Combatere a Bolilor, va transmitem, alaturat, Decizia nr 1 privind masurile adoptate in cadrul sedintei, pentru diseminare si punere in aplicare.

Masuri prevenire raspindire virus influenta aviara

–  ANUNȚ INFORMARE –

In anul 2021 incepe perioada de tranzitie catre noua politica agricola comunitara (PAC) 2021-2027, respectiv tranzitia catre implementarea unui Plan National Strategic care, in prezent, se elaboreaza la nivelul MADR, pe baza pachetului legislativ al UE aflat in curs de negociere cu statele membre la nivelul Comisiei Europene.

Material informativ referitor la masurile de mediu si clima aferente anului 2021

–  ANUNȚ –

In perioada 10 mai – 31 iulie se va desfasura Recensamantul General Agricol – runda 2020.

Recensamantul general agrigol 2020

Afis recensamant 2020

–  INFORMARE –

Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia)

Este o plantă anuală, prezentă în grădini, în culturile de cereale și de floarea-soarelui,  pe marginea drumurilor, a cailor ferate și pe terenurile neîntreținute.          Ambrozia înflorește între sfîrșitul luni iulie și sfîrșitul lunii septembrie. O plantă matură poate elibera pînă la 8 miliarde de grăunțe de polen, de aproximativ 20 microni în diamentru și pînă la 30.000 de semințe. De remarcat că aceste semințe, rămase în sol,  își păstrează calitățile germinative până la 40 de ani.
Cantitatea de polen se dublează în perioadele de secetă și temperaturi crescute. Sănătatea persoanelor sensibile poate fi influiențată negativ,  cele mai frecvente simptome fiind strănuturile, rinoreea, congestia nazală, conjunctivita alergică, manifestată prin lăcrimare, prurit și eritem ocular, iar în contact cu pielea poate apărea dermatita de contact.
În scopul combaterii și prevenirii răspîndirii  acestei buruienii au fost aprobate: Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, modificată prin Legea nr. 129/2020, Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 707/2018, de curând modificate prin Hotarârea Guvernului nr. 17/2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 03 februarie 2021.

Ambrozia