–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 144 din 16.03.2023, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara, in ziua de 21.03.2023, orele 0730, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara in ziua de 21.03.2023

 –  ANUNȚ  –

Primaria orasului Nehoiu, judetul Buzau, Calea Mihai Viteazu, nr. 43, mail: primarianehoiu@yahoo.com, organizeaza concurs/examen pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Nehoiu:

Conditiile de desfasurare a concursului/examenului:

Data limita de depunere a dosarelor: 05.04.2023

Proba scrisa a concursului/examenului: 19.04.2023, ora 10

Interviul: 25.04.2023, ora 10

Anunt concurs examen pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici

 –  ANUNȚ  –

Orasul Nehoiu cu sediul in orasul nehoiu, str. calea Mihai Viteazu nr. 43, jud. Buzau, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, dupa cum urmeaza:

Denumirea postului: Muncitor

Numarul posturilor: 2 posturi vacante

Anunt concurs muncitor

 –  COMUNICAT DE PRESA  –

 –  COMUNICAT DE PRESA  –

 –  COMUNICAT DE PRESA  –

–  FII PREGATIT PENTRU SITUATII DE URGENTA –
FII PREGATIT