–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr.351 din 22.09.2021, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 30.09.2021, orele 1600, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 30.09.2021

–  ANUNȚ PUBLIC –

Anunt public privind procedura de atribuire a autorizatiilor taxi – septembrie 2021

 –  COMUNICAT DE PRESA  –

Finalizarea proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CENTRUL CULTURAL GEORGE BĂICULESCU ȘI SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN ORAȘUL NEHOIU, JUDEȚUL BUZĂU”

Unitatea Administrativ Teritorială ORAȘ NEHOIU, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului “REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CENTRUL CULTURAL GEORGE BĂICULESCU ȘI SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN ORAȘUL NEHOIU, JUDEȚUL BUZĂU”, cod SMIS 124695, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – “Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”. Prioritatea de investiții 9b – “Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”.

Obiectivul general al  proiectului vizează îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Nehoiu.

Comunicat de presa finalizare proiect – NEHOIU BAICULESCU

–  INFORMARE  –

ACORDAREA DESPAGUBIRILOR PENTRU PAGUBELE PRODUSE DE ANIMALELE SALBATICE

ANUNT PAGUBE ANIMALE

–  INFORMARE INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BUZAU  –

In conformitate cu sarcinile stabilite in cadrul sedintei extraordinare a Centrului National de Combatere a Bolilor, va transmitem, alaturat, Decizia nr 1 privind masurile adoptate in cadrul sedintei, pentru diseminare si punere in aplicare.

Masuri prevenire raspindire virus influenta aviara

–  ANUNȚ INFORMARE –

In anul 2021 incepe perioada de tranzitie catre noua politica agricola comunitara (PAC) 2021-2027, respectiv tranzitia catre implementarea unui Plan National Strategic care, in prezent, se elaboreaza la nivelul MADR, pe baza pachetului legislativ al UE aflat in curs de negociere cu statele membre la nivelul Comisiei Europene.

Material informativ referitor la masurile de mediu si clima aferente anului 2021