–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 276 din 21.07.2022, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara de indata, in ziua de 22.07.2022, orele 1630, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara de indata in ziua de 22.07.2022

–  INFORMARE PESTA PORCINA AFRICANA (PPA)

 

 

 

Afis PPA CMVI

Afis PPA populatie

Afis PPA crescatori

–  INFORMARE-

ACORDAREA DESPAGUBIRILOR PENTRU PAGUBELE PRODUSE DE ANIMALELE SALBATICE

Primul lucru pe care trebuie sa il faceti este sa depuneti o cerere scrisa la primaria localitatii pe teritoriul careia s-a produs paguba.

–  ANUNT PUBLIC-

Privind decizia etapei de incadrare

Primaria Orasului Nehoiu, titular al proiectului „Sistem de termoficare cartier Lunca Pripor, oras Nehoiu, jud. Buzau”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul sus mentionat, propus a fi amplasat in oras Nehoiu, Sat Lunca Priporului, CF 24418, jud Buzau.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 –  ANUNȚ  –

PRIMARIA ORASULUI NEHOIU, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Sistem de termoficare cartier Lunca Pripor, oras Nehoiu, jud. Buzau” , cu amplasamentul in oras Nehoiu, sat Lunca Priporului, CF 24418, jud. Buzau. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate pe adresa de internet http://apmbz.anpm.ro a Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau si la sediul PRIMARIEI ORASULUI NEHOIU din oras Nehoiu, str. Calea Mihai Viteazul, nr.43,jud. Buzau, in zilele de luni-joi intre orele 8.30 – 13.00 si vineri intre orele 8.30 – 12.00.

Anunt Mediu – Primaria Nehoiu