–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 504 din 10.07.2024, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 18.07.2024, orele 1600, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 18.07.2024

 –  COMUNICAT DE PRESĂ –

 –  COMUNICAT –

Miercuri, in data de 06.03.2024, incepand cu ora 9, in sala de sedinte a Primariei orasului Nehoiu se vor putea depune cererile privind Schema de ajutor de stat pentru compensarea partiala a pierderilor suferite in anul 2023 in sectorul apicol, aprobata prin OUG nr. 14/2024.

Schema de ajutor in sectorul apicol

 –  ANUNȚ PUBLIC –

PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZATIILOR TAXI 

Orasul Nehoiu, cu sediul in Nehoiu, Calea Mihai Viteazu, nr. 43, in conformitate cu HCL nr. 22/2019 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta public declansarea procedurii de atribuire a unui numar de 27 autorizatii taxi, respectiv autorizatiile taxi cu numerele de ordine incepand cu 14 pana la 40 inclusiv.

La procedura pot participa transportatorii autorizati pentru transportul de persoane in regim de taxi din orasul Nehoiu.

Solicitantii inscrisi in lista de asteptare: –

Depunerea cererilor de participare, insotite de documentatia necesara, se poate face pana la data de 01.04.2024, ora 16:00 la primaria orasului Nehoiu.

Anunț public privind procedura de atribuire a autorizațiilor taxi 01.2024

 –  ANUNȚ RABLA LOCAL –

Lista persoanelor fizice înscrise în cadrul pe platforma AFM -Programul privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla local) în orasul Nehoiu

În vederea solicitării stimulentului de casare în valoare de 3000 lei, persoanele fizice care se regăsesc pe lista de mai jos transmisă de AFM, pot depune următoarele documente la Registratura instituției:

  1. Cerere, anexă la prezentul Regulament;
  2. Actul de identitate al proprietarului autoturismului în copie, semnată “conform cu originalul” de către solicitant;
  3. Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare), în copie, semnate “conform cu originalul” de către solicitant;
  4. În cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar, dovada deținerii proprietății, respectiv hotârârea judecătorească;
  5. Împuternicire notarială (dacă este cazul);
  6. Certificat de atestare fiscală emis de U.A.T. Orasul Nehoiu care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local;
  7. Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat;
  8. Cazier judiciar;
  9. Contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare

Cererea tip se poate descărca de pe site-ul instituției, secțiunea Anunturi- Rabla Local!

NOTĂ: După analizarea și validarea dosarelor de către membrii comisiei numiți prin dispoziție de primar, persoanele eligibile vor fi anunțate telefonic în vederea semnării contractului de finanțare. Pentru a beneficia de stimulentul pentru casare de 3.000 de lei, persoana fizică va casa și radia atât din circulație, cât și din evidența fiscală autovehiculul uzat, doar după semnarea contractului de finanțare.

Pentru orice neclaritate vă puteți adresa persoanei de contact Oancea Genovel, administrator public, telefon 0238504548, int. 12.

Anunt rabla local 10.10.2023

Lista persoane

Cerere pentru rabla local

 –  COMUNICAT DE PRESĂ –

–  FII PREGATIT PENTRU SITUATII DE URGENTA –
FII PREGATIT