Anunt concurs/examen pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Nehoiu

 –  ANUNȚ  –

Primaria orasului Nehoiu, judetul Buzau, Calea Mihai Viteazu, nr. 43, mail: primarianehoiu@yahoo.com, organizeaza concurs/examen pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Nehoiu:

Conditiile de desfasurare a concursului/examenului:

Data limita de depunere a dosarelor: 05.04.2023

Proba scrisa a concursului/examenului: 19.04.2023, ora 10

Interviul: 25.04.2023, ora 10

Anunt concurs examen pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici

Proces verbal privind selectia dosarelor – functionari publici

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final