CONSILIUL LOCAL NEHOIU

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE


Hotararea nr. 79/2019

Avand in vedere: 

  • prevederile art. 123-147 si art 632 din ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind codul administrativ;
  • prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile ulterioare;
  • Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 79 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Nehoiu, judetul Buzau

COMPONENŢA CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI NEHOIU


Ordonanta de urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ

Componenta consiliului local – extras din OGG 57 din 2019 privind codul administrativ

Proces verbal incheiat in sedinta publica ordinara a Consiliului Loocal al Orasului Nehoiu din data de 06.11.2020

PV incheiat in sedinta publica privind ceremonia de constituire a consiliului local al orasului Nehoiu din data de 23.10.2020

COMISII DE SPECIALITATE


Ordonanta de urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ

Comisii de specialitate – extras din OGG 57 din 2019 privind codul administrativ

Hotararea nr. 75 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Nehoiu