CERERI ŞI FORMULARE TIP

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR – ACTE ELIBERATE


Detalii privind actele necesare / formularele / condiţiile pentru eliberarea diverselor acte de evidenţa persoanelor şi a celor de stare civilă.

IMPOZITE ŞI TAXE – FORMULARE, ACTE NECESARE


Impozite şi taxe – formulare, acte necesare

ACTE DE URBANISM – DETALII, FORMULARE TIPIZATE


Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ, DREPTURILE COPILULUI, ALE PERSOANELOR CU HANDICAP, LOCUINŢE ANL


Legislaţie, acte necesare, formulare tipizate pentru probleme legate de asistenţă socială, drepturile copilului, ale persoanelor cu handicap, locuinţe ANL.