ASISTENŢĂ SOCIALĂ, DREPTURILE COPILULUI, ALE PERSOANELOR CU HANDICAP, LOCUINŢE ANL

ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA INCEPAND CU 24.03.2020


Anunt 24.03.2020

DISTRIBUIREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC


Anunt distribuire tichete sociale pe suport electronic pentru masa calda persoanelor defavorizate din orasul Nehoiu

ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI – 2021/2022


Ajutoare pentru incalzirea locuintei in sezonul rece noiembrie 2021 – martie 2022

Cerere – declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Cerere – declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi

ACORDARE INDEMNIZAŢIE PERSOANE CU HANDICAP


Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ART. 7 – (1) Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap şi, în subsidiar, respectiv complementar, autorităţilor administraţiei publice centrale, societăţii civile şi familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.

ANGAJARE ASISTENT PERSONAL PENTRU PERSOANA CU HANDICAP


Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ART. 7  – (1) Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap şi, în subsidiar, respectiv complementar, autorităţilor administraţiei publice centrale, societăţii civile şi familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.

OBŢINEREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI CU HANDICAP


Legea nr. 448 din / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ART. 12 – (1) Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întretinere un copil cu handicap beneficiază, după caz, de următoarele drepturi:
b) concediu şi o indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 si 7 ani

ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL SI A ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEIACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL


Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat

ART. 1 -(1) Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.
(2) Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială.

ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI DE CREŞTERE COPIL ŞI ALOCAŢIE COPIL