INFORMAŢII PUBLICE

  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice: Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
  • Structura organizatorică, atribuţiile birourilor şi compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice:

– Organigrama si Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Nehoiu şi serviciile fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Nehoiu

  • Programul de funcţionare al aparatului de specialitate:

– Luni – Joi: – 08.00 – 16:30 
– Vineri – 08.00 – 14.00

  • Programul de relaţii cu publicul:

– Luni – Joi: – 08.00 – 16:30 
– Vineri – 08.00 – 14.00

  • Programul de audienţe:

– Primar – marți: 08.00- 12.00, 12.30 – 16.00
– Viceprimar – luni: 08.00- 12.00, 12.30 – 16.00
– Secretar – luni, marţi: 08.00- 12.00, 12.30 – 16.00

Înapoi la Legea 544 / 2001