ORGANIZAREA INSTITUŢIEI

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE


Compartimentele funcţionale din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Nehoiu îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul oraşului Nehoiu, potrivit competenţelor stabilite prin prezentul regulament şi prin actele normative ce reglementează activitatea din administraţia publică locală.

ORGANIGRAMA

Structura organizatorică şi numărul de posturi din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Nehoiu sunt prevăzute în Organigramă si Statul de funcţii.

 SERVICII, BIROURI ŞI COMPARTIMENTE


Servicii, birouri şi compartimente conform organigramei aparatului de specialitate al primarului.