Registru agricol

În atenția următoarelor categorii de detinatori de bunuri (terenuri, animale, cladiri/construcții, mijloace de transport si instalații pentru agricultură:
-Persoane fizice cu domiciliul în orașul Nehoiu;
-Persoane fizice cu domiciliul în alte localitați care dețin bunuri pe raza administrativă a orașului Nehoiu ;
-Persoane Juridice cu sediul social în orașul Nehoiu;
-Persoane juridice cu sediul social în alte localități care dețin bunuri pe raza administrativă a orașului Nehoiu.
Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ – teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu.
Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente .
Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia  prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură.
În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia.
Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării – cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări – ieşiri;
b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
Având în vedere prevederile Ordonantei nr.28/2008 actualizată și Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, vă solicităm să vă prezentați la sediul Primariei Orașului Nehoiu , Biroul Registrul Agricol în vederea depunerii declarației.
Formularul declaratiei datelor pentru completarea registrului agricol îl puteți găsi la biroul Registrul Agricol din cadrul Primariei orașului Nehoiu sau se poate descarca de aici .
Persoanele care nu au domiciliul în localitate sau nu se pot deplasa la sediul Primariei Orașului Nehoiu au obligaţia să trimită declaraţia  prin poştă sau email , completată si semnată.
Vă mulțumim pentru colaborare !
Notă: Pentru mai multe informații vă puteți adresa Primăriei Orașului Nehoiu – Serviciul Registrul Agricol  prin email la adresa www.primaria-nehoiu.ro sau la telefon : 0238504548– Registrul Agricol.

Schema de ajutor in sectorul apicol

Programul de sustinere a productiei de cartof de consum 2024

Programul de sustinere a productiei de tomate in spatii protejate

REGISTRUL_AGRICOL ORAS NEHOIU

În atenția urmatoarelor categorii de detinatori de bunuri

Formular DECLARATIE REGISTRUL AGRICOL

Programul de sustinere a produsului tomate in spatii protejate

Informare Institutia Prefectului judetului Buzau

Masuri prevenire raspindire virus influenta aviara

ANUNT PAGUBE ANIMALE

Afis PPA CMVI

Afis PPA populatie

Afis PPA crescatori