–  ANUNȚ  –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 259 din 09.07.2020, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 17.07.2020, orele 1400, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 17.07.2020

 –  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 230 din 22.06.2020, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 30.06.2020, orele 1630, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 30.06.2020

 –  ANUNȚ –

Unitatea administrativ teritoriala Nehoiu, din judetul Buzau anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 26, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 41 si 42 – Finantare nr. 4 incepand cu data de 15.06.2020, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei Nehoiu, conform art. 14, alin 1 si 2 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

–  ANUNȚ –

U.A.T. orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr. 6 (taxe/tarife pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare din orasul Nehoiu) la Hotararea Consiliului Local nr. 63/23.09.2019.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 26.05.2020 – 10.07.2020.

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr.6 la HCL nr. 63 din 23.09.2019

 –  ANUNȚ  –

Primăria orașul Nehoiu, judetul Buzău, Calea Mihai Viteazu nr. 43, site: www.primaria-nehoiu.ro, organizează examen pentru promovarea in grad profesional a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Nehoiu:

Anunt examen pentru promovare in grad profesional

Rezultatul la examenul de promovare

 –  ANUNȚ  –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 173 din 07.05.2020, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara de indata, in ziua de 08.05.2020, orele 1300, la adresa din str. Stadionului, nr. 16, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara de indata in data de 08.05.2020

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 47