–  ANUNȚ  –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 182 din 12.04.2019, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 19.04.2019, orele 16, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 19.04.2019

Suplimentare ordine de zi – proiect de hotarare nr. 38

Suplimentare ordine de zi – proiect de hotarare nr 39

Suplimentare ordine de zi – proiect de hotarare nr. 40

 –  ANUNȚ  –

UAT orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire  la urmatoarele:

proiect de hotarare nr. 35 din 11.04.2019 rivind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020.

Proiect de hotarare nr. 35

 –  ANUNȚ  –

Primăria orașul Nehoiu, judetul Buzău, str. Aleea Merilor nr. 2-4, site: www.primaria-nehoiu.ro, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Buget, Finante, Contabilitate din cadrul serviciului Buget, Finante, Contabilitate, Taxe si impozite locale

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Buget, Finante, Contabilitate

FORMULAR DE INSCRIERE CONCURS

fișa postului inspector principal

 COMUNICAT DE PRESA

Reabilitare, modernizare și dotare Centrul Cultural George Băiculescu și spații de joacă pentru copii în orașul Nehoiu, județul Buzău

Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Nehoiu derulează proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Centrul Cultural George Băiculescu și spații de joacă pentru copii în orașul Nehoiu, județul Buzău”, cod SMIS 124695, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanțare nr. 3997/10.03.2019.

Comunicat de presa lansare proiect Nehoiu

 ANUNȚ 

UAT orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire  la urmatoarele:

  • Proiect privind bugetul de venituri si cheltuieli al UAT oras Nehoiu pe anul 2019,
  • Proiect privind bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu pe anul 2019,
  • Proiect privind bugetul de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura George Baiculescu Nehoiu pe anul 2019.

Anunt consultare publica proiecte de buget pe 2019

 COMUNICAT DE PRESA

Construire si dotare Centru Cultural si spatiu de joaca pentru copii in satul Lunca Pripor, oras Nehoiu, judetul Buzau

Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Nehoiu derulează proiectul „Construire si dotare Centru Cultural si spatiu de joaca pentru copii in satul Lunca Pripor, oras Nehoiu, judetul Buzau”, cod SMIS 124694, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanțare nr. 3751/25.02.2019.

Comunicat de presa lansare proiect Nehoiu Lunca Pripor