ANUNȚ –

Potrivit Dispoziției Primarului Orașului Nehoiu nr. 345/15.05.2017, se convoacă Consiliul Local al Orașului Nehoiu în ședință publică de îndată, în ziua de 15.05.2017, orele 15 , la adresa din Calea Mihai Viteazu nr 43, oraș Nehoiu, Jud. Buzău, pentru a participa la lucrările ședinței.

Anunț Convocare Consiliu Local în ședintă publică de îndată în data de 15.05.2017

 ANUNȚ –

U.A.T. orașul Nehoiu a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională cu privire la proiectul de H.C.L. nr. 49/04.05.2017 privind ajustarea taxei specifice serviciului de salubrizare la nivelul orașului Nehoiu.

Etapa consultării publice are loc în perioada 04-14 mai 2017.

Persoanele interesate pot trimite / înregistra sesizările, observațiile,punctele de vedere la secretariatul Primăriei orașului Nehoiu.

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL nr 49 din 04.05.2017

Proiect de hotarare nr. 49

 ANUNȚ –

Potrivit Dispoziției Primarului Orașului Nehoiu nr. 300/20.04.2017, se convoacă Consiliul Local al Orașului Nehoiu în ședință publică ordinară, în ziua de 27.04.2017, orele 1630 , la adresa din Calea Mihai Viteazu nr 43, oraș Nehoiu, Jud. Buzău, pentru a participa la lucrările ședinței.

Anunț convocare ședință C.L. în data de 20.04.2017

Suplimentare ordine de zi la sedinta publica ordinara din 27.04.2017

Suplimentare ordine de zi 26.04.2017 la sedinta publica ordinara din 27.04.2017