ANUNȚ

Potrivit Dispoziției Primarului Orașului Nehoiu nr. 544/10.08.2017, se convoacă Consiliul Local al Orașului Nehoiu în ședință publică ordinară, în ziua de 17.08.2017, orele 16, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr 43, oraș Nehoiu, Jud. Buzău, pentru a participa la lucrările ședinței.

Anunț Convocare Consiliu Local în ședintă publică ordinară în data de 17.08.2017

Suplimentare ordine de zi la sedinta publica ordinara din 17.08.2017

 ANUNȚ

U.A.T. orașul Nehoiu a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională cu privire la următoarele proiecte de H.C.L.

Anunt consultare publica cu privire la proiectele de HCL nr 68 si 69 din 24.07.2017

Proiect de hotărâre nr. 68 – versiunea corectată

Proiect de hotărâre nr. 68

Proiect de hotărâre nr. 69

Prima versiune a proiectului HCL nr 68 contine o greșeala de redactare (anul 2014 din titlu trebuie citit 2016), motiv pentru care am atașat și versiunea corectată a proiectului.

 ANUNȚ

Potrivit Dispoziției Primarului Orașului Nehoiu nr. 443/13.07.2017, se convoacă Consiliul Local al Orașului Nehoiu în ședință publică ordinară, în ziua de 20.07.2017, orele 16, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr 43, oraș Nehoiu, Jud. Buzău, pentru a participa la lucrările ședinței.

Anunț Convocare Consiliu Local în ședintă publică ordinară în data de 20.07.2017