–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr.159 din 16.04.2021, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara, in ziua de 21.04.2021, orele 1600, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara in data de 21.04.2021

 –  ANUNȚ  –

UAT Nehoiu, cu sediul in oras Nehoiu strada Mihai Viteazu nr. 43, judetul Buzau, organizează concurs pentru ocuparea a doua functii contractuale vacante de muncitor, gradul profesional I – Compartimentul Gospodarie locala si transport public de persoane, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfasura astfel:

-Proba scrisa in data de 07.05.2021, ora 10.00,

-Proba interviu in data de 14.05.2021, ora 10.00.

Anunt concurs pentru ocuparea a doua functii contractuale vacante de muncitor, gradul profesional I

Fisa postului

–  ANUNȚ INFORMARE –

In anul 2021 incepe perioada de tranzitie catre noua politica agricola comunitara (PAC) 2021-2027, respectiv tranzitia catre implementarea unui Plan National Strategic care, in prezent, se elaboreaza la nivelul MADR, pe baza pachetului legislativ al UE aflat in curs de negociere cu statele membre la nivelul Comisiei Europene.

Material informativ referitor la masurile de mediu si clima aferente anului 2021

–  ANUNȚ –

In conformitate cu prevederile art. 1 alin.(2), art.19-22 si art.39 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 9 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicam spre consultare publica Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 intocmit de administratorul TERMO PREST PON SRL.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 intocmit de administratorul TERMO PREST PON SRL

–  ANUNȚ –

In conformitate cu prevederile art. 1 alin.(2), art.19-22 si art.39 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 9 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicam spre consultare publica Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 intocmit de conducerea SPITALULUI ORASENESC NEHOIU.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 intocmit de conducerea SPITALULUI ORASENESC NEHOIU

–  ANUNȚ –

In conformitate cu prevederile art. 39 si art.76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 9 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicam in sinteza, Proiectul bugetului propriu al Orasului Nehoiu pe anul 2021.

Proiectul bugetului propriu al Orasului Nehoiu pe anul 2021

–  ANUNȚ –

In conformitate cu prevederile art. 39 si art.76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 9 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicam in sinteza, Proiectul bugetului propriu al Clubului Sportiv Carpati pe anul 2021.

Proiectul bugetului propriu al Clubului Sportiv Carpati pe anul 2021

–  ANUNȚ –

In conformitate cu prevederile art. 39 si art.76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 9 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicam in sinteza, Proiectul bugetului propriu al Casei de Cultura Nehoiu pe anul 2021.

Proiectul bugetului propriu al Casei de Cultura Nehoiu pe anul 2021

–  ANUNȚ –

U.A.T. orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la adoptarea Proiectului de hotarare nr 22/25.03.2021 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 26.03.2021 – 15.04.2021.

Anunt consultare publica cu privire la adoptarea Proiectului de hotarare nr 22 din 25.03.2021 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

–  ANUNȚ –

U.A.T. orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la adoptarea Proiectului de hotarare nr 21/19.03.2021 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea ajutoarelor de urgenta pentru persoanele marginalizate, singure si familiile care se afla in situatii de necesitate, dupa caz situatii deosebite sau care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal, domiciliate in orasul Nehoiu, judetul Buzau.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 19.03.2021 – 05.05.2021.

Anunt consultare publica cu privire la adoptarea Proiectului de hotarare nr 21 din 19.03.2021 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea ajutoarelor de urgenta