ANUNȚ –

Potrivit Dispoziției Primarului nr. 968 din 06.12.2016, se convoacă Consiliul Local al orașului Nehoiu în ședință publică de îndată, în ziua de 07.12.2016, orele 07:30, la sediul din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oraș Nehoiu, Jud. Buzău, pentru a participa la lucrările ședinței.

Anunt Convocare Consiliu Local in sedinta publica de indata in data de 07.12.2016

–  Raport final

al concursului pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de Sofer 1 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Nehoiu.

Raport final concurs sofer

DISPOZIȚIE

privind modificarea dispozitiei nr. 893 din data de 09.11.2016 privind stabilirea locurilor de afișaj electoral pentru alegerile locale din data de 11 decembrie 2016

Primarul oraşului Nehoiu, judeţul Buzău.

Având în vedere:
– referatul referentului de specialitate nr. 19924/16.11.2016,
– art. 79 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și adresa Instituției Prefectului – Județului Buzău nr. 23625/01.11.2016;
– art. 60 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 68, alin. (1) coroborat cu art. 115 alin (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Dispoziție pentru modificarea dispoziției nr. 893 din data de  09.11.2016 privind stabilirea locurilor de afișaj electoral pentru alegerile locale din data de 11 decembrie 2016