–  COMUNICAT  –

Joi 20 februarie 2020 intre orele 10 si 14, reprezentantul institutiei Avocatul Poporului biroul teritorial Ploiesti va fi prezent in municipiul Buzau, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Buzau si pentru a primi petitii.

Comunicat Avocatul Poporului

 –  ANUNȚ  –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 66 din 13.02.2020, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 20.02.2020, orele 1700, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de20.02.2020

 –  ANUNȚ  –

U.A.T. orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52 din 2003 privind consultanta publica si transparenta decizionala cu privire la proiectul de HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2020.

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2020

Anexa nr 1 a bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2020, cu revizuirile corespunzatoare

Anunt consultare publica cu privire la proiectele de HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu si al Casei de Cultura Nehoiu pe anul 2020

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Nehoiu pe anul 2020

 –  ANUNȚ  –

Primăria orașul Nehoiu, judetul Buzău, str. Aleea Merilor nr. 2-4, site: www.primaria-nehoiu.ro, organizează concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de sofer autoturisme si camionete, gradul profesional I:

Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de sofer autoturisme si camionete

 –  ANUNȚ  –

În atenția următoarelor categorii de detinatori de bunuri (terenuri, animale, cladiri/construcții, mijloace de transport si instalații pentru agricultură:
-Persoane fizice cu domiciliul în orașul Nehoiu;
-Persoane fizice cu domiciliul în alte localitați care dețin bunuri pe raza administrativă a orașului Nehoiu ;
-Persoane Juridice cu sediul social în orașul Nehoiu;
-Persoane juridice cu sediul social în alte localități care dețin bunuri pe raza administrativă a orașului Nehoiu.
Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării – cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări – ieşiri;
b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
Având în vedere prevederile Ordonantei nr.28/2008 actualizată și Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, vă solicităm să vă prezentați la sediul Primariei Orașului Nehoiu , Biroul Registrul Agricol în vederea depunerii declarației.
Formularul declaratiei datelor pentru completarea registrului agricol îl puteți găsi la biroul Registrul Agricol din cadrul Primariei orașului Nehoiu sau se poate descarca de aici .
Persoanele care nu au domiciliul în localitate sau nu se pot deplasa la sediul Primariei Orașului Nehoiu au obligaţia să trimită declaraţia  prin poştă sau email , completată si semnată.
Vă mulțumim pentru colaborare !
Notă: Pentru mai multe informații vă puteți adresa Primăriei Orașului Nehoiu – Serviciul Registrul Agricol  prin email la adresa primarianehoiu@yahoo.com sau la telefon : 0238504548– Registrul Agricol.

În atenția urmatoarelor categorii de detinatori de bunuri

Formular DECLARATIE REGISTRUL AGRICOL