ANUNȚ

U.A.T. orașul Nehoiu a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională cu privire la următoarele proiecte de H.C.L.

Anunt consultare publica cu privire la proiectele de HCL nr 68 si 69 din 24.07.2017

Proiect de hotărâre nr. 68

Proiect de hotărâre nr. 69

 ANUNȚ

Potrivit Dispoziției Primarului Orașului Nehoiu nr. 443/13.07.2017, se convoacă Consiliul Local al Orașului Nehoiu în ședință publică ordinară, în ziua de 20.07.2017, orele 16, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr 43, oraș Nehoiu, Jud. Buzău, pentru a participa la lucrările ședinței.

Anunț Convocare Consiliu Local în ședintă publică ordinară în data de 20.07.2017

 ANUNȚ PUBLIC

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

UAT orașul Nehoiu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Închidere depozit neconform Nehoiu”, amplasat in sat Chirlesti, oraș Nehoiu, judetul Buzău.

Anunț public