–  ANUNȚ  –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 426 din 06.09.2019, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 23.09.2019, orele 1730, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 23.09.2019

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 68

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 69

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 70

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 71

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 72

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 73

–  ANUNȚ  –

U.A.T. orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la:

Anunt consultare publica 30.08.2019

Proiect HCL activitati salubrizare + anexe

Proiect HCL activitatea de DDD + anexe

 –  ANUNȚ  –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 349 din 05.08.2019, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara, in ziua de 12.08.2019, orele 17, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 12.08.2019

Suplimentare ordine de zi

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 61

–  INFORMARE  –

Avand in vedere numeroase sezizari ale Agentiei Nationale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu” cu privire la identificarea, miscarea si sacrificarea in abator a cabalinelor, va transmitem atasat o informare cu atributiile si responsabilitatile proprietarilor si medicilor veterinari de libera practica imputerniciti.

Informare privind identificarea cabalinelor

 –  ANUNȚ  –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 322 din 15.07.2019, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara, in ziua de 22.07.2019, orele 17, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 22.07.2019