ANUNȚ –

Potrivit Dispoziției Primarului Orașului Nehoiu nr. 242/20.03.2017, se convoacă Consiliul Local al Orașului Nehoiu în ședință publică ordinară, în ziua de 27.03.2017, orele 1630 , la adresa din Calea Mihai Viteazu nr 43, oraș Nehoiu, Jud. Buzău, pentru a participa la lucrările ședinței.

Anunț convocare ședință C.L. în data de 27.03.2017

 ANUNȚ –

U.A.T. orașul Nehoiu a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională cu privire la BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI – TOTAL VENITURI PENTRU SPITALUL ORĂȘENESC NEHOIU PROPUS SPRE APROBARE CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI NEHOIU.

Etapa consultării publice are loc în perioada 14-24 martie 2017.

Anunt consultare publica cu privire la bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu

 ANUNȚ –

U.A.T. orașul Nehoiu a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională cu privire la următoarele proiecte de H.C.L. :

  • nr. 26 / 13.03.2017 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2017;
  • nr. 27 / 13.03.2017 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Carpați Nehoiu pe anul 2017;
  • nr. 28 / 13.03.2017 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură „George Băiculescu” Nehoiu pe anul 2017.

Etapa consultării publice are loc în perioada 14-24 martie 2017.

Anunt consultare publica cu privire la proiectele H.C.L. nr 26, 27 si 28 din 13.03.2017

Proiect de hotărâre nr. 26

Proiect de hotărâre nr. 27

Proiect de hotărâre nr. 28