ANUNȚ –

Potrivit Dispoziției Primarului Orașului Nehoiu nr. 386/20.06.2017, se convoacă Consiliul Local al Orașului Nehoiu în ședință publică ordinară, în ziua de 29.06.2017, orele 16, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr 43, oraș Nehoiu, Jud. Buzău, pentru a participa la lucrările ședinței.

Anunț Convocare Consiliu Local în ședintă publică ordinară în data de 29.06.2017

 ANUNȚ –

Potrivit Dispoziției Primarului Orașului Nehoiu nr. 350/24.05.2017, se convoacă Consiliul Local al Orașului Nehoiu în ședință publică ordinară, în ziua de 31.05.2017, orele 15 , la adresa din Calea Mihai Viteazu nr 43, oraș Nehoiu, Jud. Buzău, pentru a participa la lucrările ședinței.

Anunt convocare sedinta ordinara CL din data de 31.05.2017

 ANUNȚ –

U.A.T. orașul Nehoiu a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională cu privire la proiectul de H.C.L. nr. 49/04.05.2017 privind ajustarea taxei specifice serviciului de salubrizare la nivelul orașului Nehoiu.

Etapa consultării publice are loc în perioada 04-14 mai 2017.

Persoanele interesate pot trimite / înregistra sesizările, observațiile,punctele de vedere la secretariatul Primăriei orașului Nehoiu.

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL nr 49 din 04.05.2017

Proiect de hotarare nr. 49