ANUNȚ –

Potrivit Dispoziției Primarului Orașului Nehoiu nr. 300/20.04.2017, se convoacă Consiliul Local al Orașului Nehoiu în ședință publică ordinară, în ziua de 27.04.2017, orele 1630 , la adresa din Calea Mihai Viteazu nr 43, oraș Nehoiu, Jud. Buzău, pentru a participa la lucrările ședinței.

Anunț convocare ședință C.L. în data de 20.04.2017

Suplimentare ordine de zi la sedinta publica ordinara din 27.04.2017

Suplimentare ordine de zi 26.04.2017 la sedinta publica ordinara din 27.04.2017

 ANUNȚ –

Consiliul Local al orașului Nehoiu, județul Buzău, cu sediul în orașul Nehoiu, strada Calea Mihai Viteazu, nr.43,  cod fiscal 4055807, tel. 0238504548, fax 0238504541, e-mail primarianehoiu@yahoo.com organizează licitație publică deschisă pentru închirierea conform H.C.L. nr. 36 din 27.03.2017 a următoarelor imobile, construcții și terenuri din domeniul public al orașului Nehoiu:

Anunt inchiriere spatii

 ANUNȚ –

Potrivit Dispoziției Primarului Orașului Nehoiu nr. 242/20.03.2017, se convoacă Consiliul Local al Orașului Nehoiu în ședință publică ordinară, în ziua de 27.03.2017, orele 1630 , la adresa din Calea Mihai Viteazu nr 43, oraș Nehoiu, Jud. Buzău, pentru a participa la lucrările ședinței.

Anunț convocare ședință C.L. în data de 27.03.2017