–  ANUNȚ –

U.A.T. orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr. 6 (taxe/tarife pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare din orasul Nehoiu) la Hotararea Consiliului Local nr. 63/23.09.2019.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 26.05.2020 – 10.07.2020.

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr.6 la HCL nr. 63 din 23.09.2019

 –  ANUNȚ –

Primăria orașul Nehoiu, judetul Buzău, Calea Mihai Viteazu nr. 43, site: www.primaria-nehoiu.ro, organizează examen pentru promovarea in grad profesional a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Nehoiu:

Anunt examen pentru promovare in grad profesional

Rezultatul la examenul de promovare

 –  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 173 din 07.05.2020, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara de indata, in ziua de 08.05.2020, orele 1300, la adresa din str. Stadionului, nr. 16, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara de indata in data de 08.05.2020

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 47

–  ANUNȚ –

Primarul Orasului Nehoiu, in conformitate cu prevederile Ordonantei Militare nr. 4 din 29 martie 2020 anunta urmatoarele masuri, in vederea prevenirii si limitarii evenimentelor declarate „urgenta de sanatate publica”, in contextul evolutiei pandemiei COVID-19:

Anunt masuri, in vederea prevenirii si limitarii evenimentelor declarate „urgenta de sanatate publica”, in contextul evolutiei pandemiei COVID-19

 –  ANUNȚ  –

In conformitate cu prevederile art. V din OUG nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal bugetare, termenul limita de plata al primei transe din impozitele si taxele locale se prelungeste pana la data de 30.06.2020, inclusiv.

Anunt masuri, in vederea prevenirii si limitarii evenimentelor declarate „urgenta de sanatate publica”, in contextul evolutiei pandemiei COVID-19

 –  ANUNȚ  –

Primarul Orasului Nehoiu, in conformitate cu prevederile Ordonantei Militare nr. 3 din 24 martie 2020 anunta urmatoarele masuri, in vederea prevenirii si limitarii evenimentelor declarate „urgenta de sanatate publica”, in contextul evolutiei pandemiei COVID-19:

Anunt masuri, in vederea prevenirii si limitarii evenimentelor declarate „urgenta de sanatate publica”, in contextul evolutiei pandemiei COVID-19