–  Proces Verbal  –

In conformitate cu prevederile pct. 53 din Hotararea Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019, astazi, data de mai sus, am procedat la afisarea la avizierul primariei si pe site-ul primarie a delimitarii si numerotarii sectiilor de votare precum si a sediilor acestora.

Proces verbal – sectii de votare

 –  ANUNȚ  –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 182 din 12.04.2019, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 19.04.2019, orele 16, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 19.04.2019

Suplimentare ordine de zi – proiect de hotarare nr. 38

Suplimentare ordine de zi – proiect de hotarare nr 39

Suplimentare ordine de zi – proiect de hotarare nr. 40

 –  ANUNȚ  –

Primăria orașul Nehoiu, judetul Buzău, str. Aleea Merilor nr. 2-4, site: www.primaria-nehoiu.ro, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Buget, Finante, Contabilitate din cadrul serviciului Buget, Finante, Contabilitate, Taxe si impozite locale

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Buget, Finante, Contabilitate

FORMULAR DE INSCRIERE CONCURS

fișa postului inspector principal

Proces verbal selectie dosare

Rezultatul contestatiei

Minuta 10.05.2019

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final

 COMUNICAT DE PRESA

Reabilitare, modernizare și dotare Centrul Cultural George Băiculescu și spații de joacă pentru copii în orașul Nehoiu, județul Buzău

Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Nehoiu derulează proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Centrul Cultural George Băiculescu și spații de joacă pentru copii în orașul Nehoiu, județul Buzău”, cod SMIS 124695, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanțare nr. 3997/10.03.2019.

Comunicat de presa lansare proiect Nehoiu

 COMUNICAT DE PRESA

Construire si dotare Centru Cultural si spatiu de joaca pentru copii in satul Lunca Pripor, oras Nehoiu, judetul Buzau

Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Nehoiu derulează proiectul „Construire si dotare Centru Cultural si spatiu de joaca pentru copii in satul Lunca Pripor, oras Nehoiu, judetul Buzau”, cod SMIS 124694, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanțare nr. 3751/25.02.2019.

Comunicat de presa lansare proiect Nehoiu Lunca Pripor