–  ANUNȚ  –

U.A.T. orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52 din 2003 privind consultanta publica si transparenta decizionala cu privire la proiectul de HCL privind instituirea unui sens unic de circulatie pe D.S: 174 Prelungirea Alba Iulia din Orasul Nehoiu, judetul Buzau.

Anunt consultare publica privind instituirea unui sens unic de circulatie pe D.S. 174 Prelungirea Alba Iulia din Orasul Nehoiu

 –  ANUNȚ  –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 35 din 22.01.2020, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 28.01.2020, orele 1700, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 28.01.2020

 –  ANUNȚ  –

În atenția următoarelor categorii de detinatori de bunuri (terenuri, animale, cladiri/construcții, mijloace de transport si instalații pentru agricultură:
-Persoane fizice cu domiciliul în orașul Nehoiu;
-Persoane fizice cu domiciliul în alte localitați care dețin bunuri pe raza administrativă a orașului Nehoiu ;
-Persoane Juridice cu sediul social în orașul Nehoiu;
-Persoane juridice cu sediul social în alte localități care dețin bunuri pe raza administrativă a orașului Nehoiu.
Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării – cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări – ieşiri;
b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
Având în vedere prevederile Ordonantei nr.28/2008 actualizată și Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, vă solicităm să vă prezentați la sediul Primariei Orașului Nehoiu , Biroul Registrul Agricol în vederea depunerii declarației.
Formularul declaratiei datelor pentru completarea registrului agricol îl puteți găsi la biroul Registrul Agricol din cadrul Primariei orașului Nehoiu sau se poate descarca de aici .
Persoanele care nu au domiciliul în localitate sau nu se pot deplasa la sediul Primariei Orașului Nehoiu au obligaţia să trimită declaraţia  prin poştă sau email , completată si semnată.
Vă mulțumim pentru colaborare !
Notă: Pentru mai multe informații vă puteți adresa Primăriei Orașului Nehoiu – Serviciul Registrul Agricol  prin email la adresa primarianehoiu@yahoo.com sau la telefon : 0238504548– Registrul Agricol.

În atenția urmatoarelor categorii de detinatori de bunuri

Formular DECLARATIE REGISTRUL AGRICOL

 –  ANUNȚ  –

CADASTRU GRATUIT

Aducem la cunostinta cetatenilor ca, la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Nehoiu, au fost demarate lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, avand ca finalitate inregistrarea gratuita a acestora in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.

Anunt cadastru gratuit

Anexa Grafica DXF modificata Model (A3)

Nehoiu_Ortofotoplanuri modificate Model

Pliant DWG Model

 –  ANUNȚ  –

INFORMARE STINGERE FOCAR

Va comunicam ca in data de 21.01.2020, pe teritoriul judetului Buzau, a fost stins focarul PPA declarat in localitatea Nehoiu, Cart Lunca Mare in data de 01.12.2019.

Informare stingere focar