ANUNȚ

Potrivit Dispoziției Primarului Orașului Nehoiu nr. 599/14.09.2017, se convoacă Consiliul Local al orașului Nehoiu în ședință publică ordinară, în ziua de 21.09.2017, orele 16.00, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr 43, oraș Nehoiu, Jud. Buzău, pentru a participa la lucrările ședinței.

Anunț Convocare Consiliu Local în ședintă publică ordinară în data de 21.09.2017

Suplimentare ordine de zi la ședința publică ordinară din data de 21.09.2017

 ANUNȚ

recrutare cetateni care vor sa devina soldati gradati rezervisti voluntari

 

Anunt recrutare soldati – gradati rezervisti voluntari

 ANUNȚ

Organizatorul licitației: PRIMARIA ORASULUI NEHOIU, str. Calea Mihai viteazu, nr. 43, județuI Buzău, tel. 0238.504.548, fax. 0238.504.541, e-mail: primarianehoiu@yahoo.com

Data și ora desfăsurării licitației: 27.09.2017, orele: 13,00

Locul desfășurării licitației: sediul Primdriei orașului Nehoiu, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 43, județul Buzău.
Tipul licitației: licitație publică cu strigare.

Anunt organizare licitatie publica 27.09.2017