–  ANUNȚ  –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 496 din 17.10.2019, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 23.10.2019, orele 1700, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 17.10.2019

–  ANUNȚ  –

U.A.T. orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la:

Anunt consultare publica pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau

 –  ANUNȚ  –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 469 din 01.10.2019, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 02.10.2019, orele 1600, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 02.10.2019

 –  ANUNȚ  –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 426 din 06.09.2019, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 23.09.2019, orele 1730, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 23.09.2019

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 68

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 69

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 70

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 71

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 72

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 73

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 74

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 75

 –  ANUNȚ  –

U.A.T. orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la:

Anunt consultare publica 30.08.2019

Proiect HCL activitati salubrizare + anexe

Proiect HCL activitatea de DDD + anexe