–  ANUNȚ  –

U.A.T. orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la:

Anunt consultare publica cu privire la aprobarea tarifelor pentru servicii medicale oferite de spital precum si taxelor pentru celelalte servicii oferite in cadrul Spitalului Orasenesc Nehoiu

–  ANUNȚ  –

U.A.T. orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la:

Anunt consultare publica la proiectul HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

 –  ANUNȚ  –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 496 din 17.10.2019, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 23.10.2019, orele 1700, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 17.10.2019

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 86

 –  ANUNȚ  –

U.A.T. orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la:

Anunt consultare publica pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau

 –  ANUNȚ  –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 469 din 01.10.2019, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 02.10.2019, orele 1600, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 02.10.2019