–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr.159 din 16.04.2021, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara, in ziua de 21.04.2021, orele 1600, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara in data de 21.04.2021

 –  ANUNȚ  –

UAT Nehoiu, cu sediul in oras Nehoiu strada Mihai Viteazu nr. 43, judetul Buzau, organizează concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de sofer auto specializat basculanta, gradul profesional I, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfasura astfel:

-Proba scrisa in data de 26.05.2021, ora 10.00,

-Proba interviu in data de 03.06.2021, ora 10.00.

Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de sofer auto specializat basculanta

 –  ANUNȚ  –

UAT Nehoiu, cu sediul in oras Nehoiu strada Mihai Viteazu nr. 43, judetul Buzau, organizează concurs pentru ocuparea a doua functii contractuale vacante de muncitor, gradul profesional I – Compartimentul Gospodarie locala si transport public de persoane, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfasura astfel:

-Proba scrisa in data de 07.05.2021, ora 10.00,

-Proba interviu in data de 14.05.2021, ora 10.00.

Anunt concurs pentru ocuparea a doua functii contractuale vacante de muncitor, gradul profesional I

Fisa postului

PV privind selectia dosarelor

–  ANUNȚ INFORMARE –

In anul 2021 incepe perioada de tranzitie catre noua politica agricola comunitara (PAC) 2021-2027, respectiv tranzitia catre implementarea unui Plan National Strategic care, in prezent, se elaboreaza la nivelul MADR, pe baza pachetului legislativ al UE aflat in curs de negociere cu statele membre la nivelul Comisiei Europene.

Material informativ referitor la masurile de mediu si clima aferente anului 2021

–  ANUNȚ –

In perioada 10 mai – 31 iulie se va desfasura Recensamantul General Agricol – runda 2020.

Recensamantul general agrigol 2020

Afis recensamant 2020

–  INFORMARE –

Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia)

Este o plantă anuală, prezentă în grădini, în culturile de cereale și de floarea-soarelui,  pe marginea drumurilor, a cailor ferate și pe terenurile neîntreținute.          Ambrozia înflorește între sfîrșitul luni iulie și sfîrșitul lunii septembrie. O plantă matură poate elibera pînă la 8 miliarde de grăunțe de polen, de aproximativ 20 microni în diamentru și pînă la 30.000 de semințe. De remarcat că aceste semințe, rămase în sol,  își păstrează calitățile germinative până la 40 de ani.
Cantitatea de polen se dublează în perioadele de secetă și temperaturi crescute. Sănătatea persoanelor sensibile poate fi influiențată negativ,  cele mai frecvente simptome fiind strănuturile, rinoreea, congestia nazală, conjunctivita alergică, manifestată prin lăcrimare, prurit și eritem ocular, iar în contact cu pielea poate apărea dermatita de contact.
În scopul combaterii și prevenirii răspîndirii  acestei buruienii au fost aprobate: Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, modificată prin Legea nr. 129/2020, Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 707/2018, de curând modificate prin Hotarârea Guvernului nr. 17/2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 03 februarie 2021.

Ambrozia