–  ANUNȚ  –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 363 din 15.09.2020, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 21.09.2020, orele 1400, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 21.09.2020

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr. 70

 –  ANUNȚ –

Prin prezenta va facem cunoscut ca in Monitorul Oficial nr. 792 din data de 31 august 2020 a fost publicata H.G. nr. 716/2020 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabiole manifestate in perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol.

Valoarea sprijinului financiar este in cuantum de 25 lei/familia de albine, iar cererea se depune pana cel tarziu la data de 15 septembrie inclusiv.

Ajutor de minimis in sectorul apicol

 –  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 314 din 20.08.2020, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 31.08.2020, orele 1400, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 31.08.2020

–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr. 259 din 09.07.2020, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 17.07.2020, orele 1400, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 17.07.2020

 –  ANUNȚ  –

Unitatea administrativ teritoriala Nehoiu, din judetul Buzau anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 26, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 41 si 42 – Finantare nr. 4 incepand cu data de 15.06.2020, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei Nehoiu, conform art. 14, alin 1 si 2 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului