–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr.551 din 22.12.2021, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara de indata, in ziua de 24.12.2021, orele 1100, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara de indata in ziua de 24.12.2021

 –  ANUNȚ  –

In atentia urmatoarelor categorii de detinatori de bunuri (terenuri, animale, cladiri/constructii, mijloace de transport si instalatii pentru agricultura):

– Persoane fizice cu domiciliul în orașul Nehoiu;
– Persoane fizice cu domiciliul în alte localitați care dețin bunuri pe raza administrativă a orașului Nehoiu ;
– Persoane Juridice cu sediul social în orașul Nehoiu;
– Persoane juridice cu sediul social în alte localități care dețin bunuri pe raza administrativă a orașului Nehoiu.

În atenția urmatoarelor categorii de detinatori de bunuri

 –  ANUNȚ  –

UAT orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la aprobarea urmatoarelor:

– proiect de hotarare nr. 6 privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termica a orasului Nehoiu,

– proiect de hotarare nr. 7 privind aprobarea zonelor unitare de incalzire,

– proiect de hotarare nr. 8 privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului Sistem de termoficare cartier Lunca Pripor

Etapa consultarii publice are loc in perioada 07.01.2022 – 11.02.2022.

Proiect de hotarare nr. 6

Proiect de hotarare nr. 7

Proiect de hotarare nr. 8

Anunt consultare publica proiecte de hotarare 6-7-8

 –  ANUNȚ  –

UAT orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SPITALULUI ORASENESC NEHOIU.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 21.12.2021 – 02.02.2022.

Anunt consultare publica cu privire la regulamentul de organizare si functionare al Spitalului Orasenesc Nehoiu

 –  ANUNȚ  –

UAT Nehoiu, cu sediul in oras Nehoiu strada Mihai Viteazu nr. 43, judetul Buzau, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit public.

Concursul se va desfasura astfel:

-Proba scrisa in data de 10.01.2022, ora 10.00,

-Proba interviu in data de 14.01.2022, ora 10.00.

Anunt concurs auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit public

Fisa Postului

Formular inscriere concurs

PV privind selectia dosarelor – Auditor

Rezultatul probei scrise – auditor

Rezultatul probei interviu – auditor

Rezultat final – auditor

 –  ANUNȚ  –

UAT Nehoiu, cu sediul in oras Nehoiu strada Mihai Viteazu nr. 43, judetul Buzau, organizează concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de sofer utilaj tip wolla, gradul profesional I.

Concursul se va desfasura astfel:

-Proba scrisa in data de 12.01.2022, ora 10.00,

-Proba interviu in data de 17.01.2022, ora 10.00.

Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de sofer utilaj tip wolla, gradul profesional I

PV privind selectia dosarelor

Rezultatul probei scrise – sofer

Rezultat interviu – sofer