–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr.32 din 21.01.2021, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 28.01.2021, orele 1500, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 28.01.2021

–  ANUNȚ –

Incepand cu data de 07.12.2020 compartimentul Asistenta Sociala din cadrul UAT Oras Nehoiu demareaza actiunea de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic (Carduri) pentru masa calda, persoanelor defavorizate din orasul Nehoiu, in conformitate cu prevederile OUG nr. 115/16.07.2020.

Anunt distribuire tichete sociale pe suport electronic pentru masa calda persoanelor defavorizate din orasul Nehoiu

–  ANUNȚ –

U.A.T. oras Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, cu privire la tarifele pentru servicii medicale oferite de Spitalul Orasenesc Nehoiu.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 11.11.2020 – 29.12.2020.

Anunt consultare publica – tarifele pentru servicii medicale oferite de Spitalul Orasenesc Nehoiu

–  ANUNȚ –

U.A.T. oras Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, cu privire la proiectul de H.C.L. privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 11.11.2020 – 25.12.2020.

Anunt consultare publica – Proiectul de HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

–  ANUNȚ –

U.A.T. oras Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala, cu privire la proiectul de H.C.L. privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a orasului Nehoiu 2021-2027

Anunt consultare publica Strategia de dezvoltare locala 2021-2027

Strategia de dezvoltare locala Nehoiu 2021-2027

INFORMARE

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL BUZAU, CONSILIUL JUDETEAN BUZAU, TOATE U.A.T. DIN JUDETUL BUZAU

 

Avand in vedere apropierea sarbatorilor de iarna si comertul traditional crescut de carne de porc si porci vii din aceasta perioada, va informam prin prezenta:

Informare Institutia Prefectului judetului Buzau