stema mica

 –  ANUNȚ  –

Potrivit dispozitiei Primarului  nr. 661/11.08.2016 se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara in ziua de 16.08.2016 orele 16.00 la sediul din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu judet Buzau.

Anunt convocator si invitatii sedinta Consiliu Local din data de 16.08.2016

stema mica

 –  ANUNȚ  –

Primăria orașul Nehoiu, judetul Buzău, str. Aleea Merilor nr. 2-4, județul Buzău, site: www.primaria-nehoiu.ro, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Nehoiu:

1.Inspector de specialitate, grad profesional 1A, în cadrul Compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate.
2. Inspector grad profesional 1A, în cadrul Compartimentului Cadastru și Carte Funciară;

Anunt concurs 13.07.2016

stema mica

 –  ANUNȚ  –

Potrivit ordinului Prefectului nr. 404/21.06.2016, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Prefectul Județului Buzău, convoacă consilierii locali declarați alesi în urma scrutinului din 05.06.2016 pentru data de 23.06.2016, orele 14, la Casa de Cultură „George Băiculescu” Nehoiu, în vederea participării la lucrările ședinței de constituire a Consiliului Local al Orașului Nehoiu.

Ordin Prefectură de convocare a consilierilor locali

stema mica

 –  ANUNȚ  –

Primăria orașul Nehoiu, judetul Buzău, str. Aleea Merilor nr. 2-4, județul Buzău, site: www.primaria-nehoiu.ro, comunică următorul proces verbal privind selecția dosarelor depuse de participanții la concursul pentru funcția publică de Referent III superior Compartiment Registru Agricol.

Proces verbal selectie dosare concurs – 09.05.2016