–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr.394 din 14.10.2021, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 21.10.2021, orele 1600, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 21.10.2021

 –  ANUNȚ  –

ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI – 2021/2022

Ajutoare pentru incalzirea locuintei in sezonul rece noiembrie 2021 – martie 2022

Cerere – declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Cerere – declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi

 –  ANUNȚ  –

UAT Nehoiu, cu sediul in oras Nehoiu strada Mihai Viteazu nr. 43, judetul Buzau, organizează concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Sef de serviciu voluntar pentru situatii de urgenta, gradul profesional I in cadrul Serviciului Voluntar pentru situatii de urgenta,, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfasura astfel:

-Proba scrisa in data de 26.10.2021, ora 10.00,

-Proba interviu in data de 01.11.2021, ora 10.00.

Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Sef de serviciu voluntar pentru situatii de urgenta, gradul profesional I in cadrul Serviciului Voluntar pentru situatii de urgenta

PV din 12.10.2021 privind selectia dosarului

  ANUNȚ PUBLIC –

Anunt public privind procedura de atribuire a autorizatiilor taxi – septembrie 2021

–  INFORMARE  –

ACORDAREA DESPAGUBIRILOR PENTRU PAGUBELE PRODUSE DE ANIMALELE SALBATICE

ANUNT PAGUBE ANIMALE

–  INFORMARE INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BUZAU  –

In conformitate cu sarcinile stabilite in cadrul sedintei extraordinare a Centrului National de Combatere a Bolilor, va transmitem, alaturat, Decizia nr 1 privind masurile adoptate in cadrul sedintei, pentru diseminare si punere in aplicare.

Masuri prevenire raspindire virus influenta aviara