–  ANUNȚ –

Primăria orașul Nehoiu, judetul Buzău, str. Aleea Merilor nr. 2-4, site: www.primaria-nehoiu.ro, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Taxe si Impozite locale din cadrul Serviciului Buget, Finante, Contabilitate, Taxe si impozite locale.

Anunt concurs inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Taxe si Impozite locale din cadrul Serviciului Buget, Finante, Contabilitate, Taxe si impozite locale

–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr.65 din 10.02.2021, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 19.02.2021, orele 1400, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 19.02.2021

 –  ANUNȚ  PUBLIC –

PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAȚIILOR TAXI

Orasul Nehoiu, cu sediul in Nehoiu, Calea Mihai Viteazu nr. 43, in conformitate cu HCL nr. 22/2019, anunta public declansarea procedurii de atribuire a unui numar de 38 de autorizatii taxi cu numerele de ordine incepand cu 3 pana la 40 inclusiv.

Anunt public privind procedura de atribuire a autorizatiilor taxi

–  ANUNȚ –

Potrivit dispozitiei Primarului Orasului Nehoiu nr.32 din 21.01.2021, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 28.01.2021, orele 1500, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr. 43, oras Nehoiu, jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliu Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 28.01.2021

–  ANUNȚ –

U.A.T. Nehoiu, cu sediul in oras Nehoiu str. Calea Mihai Viteazu, nr. 43, judetul Buzau, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: inspector de specialitate, gradul profesional IA – Compartimentul cadastru si carte funciara, conform HG nr. 286/23.03.2011.

Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de inspector de specialitate, gradul profesional IA – Cadastru si carte funciara

Proces verbal privind selectia dosarelor

Rezultatul probei scrise

–  ANUNȚ –

Incepand cu data de 07.12.2020 compartimentul Asistenta Sociala din cadrul UAT Oras Nehoiu demareaza actiunea de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic (Carduri) pentru masa calda, persoanelor defavorizate din orasul Nehoiu, in conformitate cu prevederile OUG nr. 115/16.07.2020.

Anunt distribuire tichete sociale pe suport electronic pentru masa calda persoanelor defavorizate din orasul Nehoiu