ANUNȚ 

Potrivit Dispozitie Primarului Orasului Nehoiu nr. 6639 din04.12.2018, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara, in ziua de 10.12.2018, orele 1700, la sediul din Calea Mihai Viteazu nr.43, oras Nehoiu, Jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica ordinara in data de 10.12.2018

Suplimentare ordine de zi – Proiect de hotarare nr 109

 ANUNȚ 

U.A.T. orasul Nehoiu a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52 din 2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala cu privire la proiectul de H.C.L. privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019.

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019

 ANUNȚ 

Potrivit Dispozitie Primarului nr. 618 din 23.11.2018, se convoaca Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara, in ziua de 27.11.2018, orele 1700, la sediul din Calea Mihai Viteazu nr.43, oras Nehoiu, Jud. Buzau, pentru a participa la lucrarile sedintei.

Anunt convocare Consiliul Local al orasului Nehoiu in sedinta publica extraordinara in data de 27.11.2018