CADASTRUL ORAŞULUI NEHOIU

VĂ PUTEŢI ADRESA ACESTUI BIROU PENTRU:


Biroul pentru Cadastru şi Agricultură are următoarele atribuţii principale:

  •      delimitarea teritoriului administrativ al oraşului Nehoiu
  •     măsurători topografice pentru punerea in posesie pe amplasamentele stabilite de comisiile locale de aplicare a legii  fondului funciar;
  •      întocmeşte fişele de punere în posesie;
  •      constituie si actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public şi privat al oraşului Nehoiu.
  •      delimitează exploataţiile agricole din teritoriul administrativ al oraşului Nehoiu;