Legea 52/2003 privind consultarea publica

2024

Raport anual privind transparenta decizionala aferenta anului 2023

Proiectul bugetului propriu al Orasului Nehoiu pe anul 2024

Proiectul bugetului propriu al clubului sportiv Carpati Nehoiu pe anul 2024

Proiectul bugetului propriu al Casei de Cultura Nehoiu pe anul 2024

2023

Anunt consultare publica – Proiect de hotarare nr. 112

Anunt consultare publica privind Planul Strategic al Spitalului Orasenesc Nehoiu in perioada 2024 – 2028

Anunt consultare publica – Proiect de hotarare nr. 27 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024

Proiectul bugetului propriu al Spitalului Orasenesc Nehoiu pe anul 2023

Anunt consultare publica cu privire la Regulamentul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan al orasului Nehoiu

Proiectul bugetului propriu al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu pe anul 2023

Proiectul bugetului propriu al Casei de Cultura Nehoiu pe anul 2023

Proiectul bugetului propriu al Orasului Nehoiu pe anul 2023

2022

Anunt consultare publica – Proiect de hotarare nr. 92

Anunt consultare publica – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Nehoiu

Anunt consultare publica 12.10.2022

Anunt consultare publica – Proiect de hotarare nr. 81

Anunt consultare publica – Proiect de hotarare nr. 51

Anunt consultare publica – Proiect de hotarare nr. 44

Anunt consultare publica – Proiect de hotarare nr. 27

Anunt consultare publica – proiect de hotarare nr. 26

Proiectul bugetului Spitalului Orasenesc Nehoiu pe anul 2022

Proiectul bugetului propriu al Orasului Nehoiu pe anul 2022

Proiectul bugetului propriu al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu pe anul 2022

Proiectul bugetului propriu al Casei de Cultura Nehoiu pe anul 2022

Anunt consultare publica 07.01.2022

Proiect de hotarare nr. 8

Proiect de hotarare nr. 7

Proiect de hotarare nr. 6

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52 din 2003 pe anul 2021

2021

Anunt consultare publica cu privire la regulamentul de organizare si functionare al Spitalului Orasenesc Nehoiu

Anunt consultare publica – Proiect de hotarare nr. 73 privind aprobarea tarifelor pentru servicii medicale si taxelor pentru celelalte servicii oferite de Spitalul Orasenesc Nehoiu in anul 2022

In completarea Proiectului de hotarare nr. 72 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 – Referat

Anunt consultare publica – Proiect de hotarare nr. 72 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Anunt consultare publica – Proiect de hotarare nr. 67 privind aprobarea pretului de producere si livrare pentru agentul termic furnizat in sistem centralizat de catre operatorul SC Termo Prest PON SRL Nehoiu

Anunt consultare publica – Proiect de hotarare nr. 66 – privind aprobarea amenajamentului pastoral al UAT oras Nehoiu

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 intocmit de conducerea SPITALULUI ORASENESC NEHOIU

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 intocmit de administratorul TERMO PREST PON SRL

Proiectul bugetului propriu al Orasului Nehoiu pe anul 2021

Proiectul bugetului propriu al Clubului Sportiv Carpati pe anul 2021

Proiectul bugetului propriu al Casei de Cultura Nehoiu pe anul 2021

Anunt consultare publica cu privire la adoptarea Proiectului de hotarare nr 22 din 25.03.2021 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Anunt consultare publica cu privire la adoptarea Proiectului de hotarare nr 21 din 19.03.2021 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea ajutoarelor de urgenta

2020

Anunt consultare publica – tarifele pentru servicii medicale oferite de Spitalul Orasenesc Nehoiu

Anunt consultare publica – Proiectul de HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Anunt consultare publica Strategia de dezvoltare locala 2021-2027

Strategia de dezvoltare locala Nehoiu 2021-2027

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr.6 la HCL nr. 63 din 23.09.2019

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Nehoiu pe anul 2020

Anunt consultare publica cu privire la proiectele de HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu si al Casei de Cultura Nehoiu pe anul 2020

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2020

Anexa nr 1 a bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2020, cu revizuirile corespunzatoare

Anunt modificare consultare publica din 12.02.2020

Anunt consultare publica privind instituirea unui sens unic de circulatie pe D.S. 174 Prelungirea Alba Iulia din Orasul Nehoiu

2019

Anunt consultare publica privind aprobarea infiintarii serviciului de transport public local

Anunt consultare publica cu privire la aprobarea tarifelor pentru servicii medicale oferite de spital precum si taxelor pentru celelalte servicii oferite in cadrul Spitalului Orasenesc Nehoiu

Anunt consultare publica la proiectul HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Anunt consultare publica pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau

Anunt consultare publica 30.08.2019

Proiect HCL activitati salubrizare + anexe

Proiect HCL activitatea de DDD + anexe

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL nr. 35 din 11.04.2018

Anunt consultare publica proiecte de buget pe 2019

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL nr. 22 privind aprobarea infiintarii serviciului public de transport in regim de taxi si transport in regim de inchiriere in orasul Nehoiu

2018

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL nr. 95 din 05.11.2018

Anunt consultare publica proiecte de buget

Proiect buget 2018 oras Nehoiu

Proiect buget 2018 Club Sportiv Carpati Nehoiu

Proiect buget 2018 Casa de Cultura Nehoiu

2017

Anunt consultare publica cu privire la Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Orașului Nehoiu

Regulament SACET Nehoiu

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL nr. 94 din 29.11.2017

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL nr. 86 din 06.10.2017

Proiect de hotărâre nr. 86

Anunt consultare publica cu privire la proiectele de HCL nr 68 si 69 din 24.07.2017

Proiect de hotărâre nr. 68

Proiect de hotărâre nr. 69

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL nr 49 din 04.05.2017

Proiect de hotarare nr. 49

Anunt consultare publica cu privire la bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu

Anunt consultare publica cu privire la proiectele H.C.L. nr 26, 27 si 28 din 13.03.2017

Proiect de hotarare nr. 26

Proiect de hotarare nr. 27

Proiect de hotarare nr. 28

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de H.C.L. nr 24 din 03.03.2017

Proiect de hotarare nr. 24

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de H.C.L. nr 23 din 03.03.2017

Proiect de hotarare nr. 23

2016

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de H.C.L. nr. 99/09.12.2016

Proiect de hotarare nr. 99