Legea 52/2003 privind consultarea publica

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 intocmit de conducerea SPITALULUI ORASENESC NEHOIU

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 intocmit de administratorul TERMO PREST PON SRL

Proiectul bugetului propriu al Orasului Nehoiu pe anul 2021

Proiectul bugetului propriu al Clubului Sportiv Carpati pe anul 2021

Proiectul bugetului propriu al Casei de Cultura Nehoiu pe anul 2021

Anunt consultare publica cu privire la adoptarea Proiectului de hotarare nr 22 din 25.03.2021 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Anunt consultare publica cu privire la adoptarea Proiectului de hotarare nr 21 din 19.03.2021 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea ajutoarelor de urgenta

Anunt consultare publica – tarifele pentru servicii medicale oferite de Spitalul Orasenesc Nehoiu

Anunt consultare publica – Proiectul de HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Anunt consultare publica Strategia de dezvoltare locala 2021-2027

Strategia de dezvoltare locala Nehoiu 2021-2027

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr.6 la HCL nr. 63 din 23.09.2019

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Nehoiu pe anul 2020

Anunt consultare publica cu privire la proiectele de HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu si al Casei de Cultura Nehoiu pe anul 2020

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2020

Anexa nr 1 a bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2020, cu revizuirile corespunzatoare

Anunt modificare consultare publica din 12.02.2020

Anunt consultare publica privind instituirea unui sens unic de circulatie pe D.S. 174 Prelungirea Alba Iulia din Orasul Nehoiu

Anunt consultare publica privind aprobarea infiintarii serviciului de transport public local

Anunt consultare publica cu privire la aprobarea tarifelor pentru servicii medicale oferite de spital precum si taxelor pentru celelalte servicii oferite in cadrul Spitalului Orasenesc Nehoiu

Anunt consultare publica la proiectul HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Anunt consultare publica pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau

Anunt consultare publica 30.08.2019

Proiect HCL activitati salubrizare + anexe

Proiect HCL activitatea de DDD + anexe

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL nr. 35 din 11.04.2018

Anunt consultare publica proiecte de buget pe 2019

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL nr. 22 privind aprobarea infiintarii serviciului public de transport in regim de taxi si transport in regim de inchiriere in orasul Nehoiu

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL nr. 95 din 05.11.2018

Anunt consultare publica proiecte de buget

Proiect buget 2018 oras Nehoiu

Proiect buget 2018 Club Sportiv Carpati Nehoiu

Proiect buget 2018 Casa de Cultura Nehoiu

Anunt consultare publica cu privire la Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Orașului Nehoiu

Regulament SACET Nehoiu

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL nr. 94 din 29.11.2017

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL nr. 86 din 06.10.2017

Proiect de hotărâre nr. 86

Anunt consultare publica cu privire la proiectele de HCL nr 68 si 69 din 24.07.2017

Proiect de hotărâre nr. 68

Proiect de hotărâre nr. 69

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de HCL nr 49 din 04.05.2017

Proiect de hotarare nr. 49

Anunt consultare publica cu privire la bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu

Anunt consultare publica cu privire la proiectele H.C.L. nr 26, 27 si 28 din 13.03.2017

Proiect de hotarare nr. 26

Proiect de hotarare nr. 27

Proiect de hotarare nr. 28

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de H.C.L. nr 24 din 03.03.2017

Proiect de hotarare nr. 24

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de H.C.L. nr 23 din 03.03.2017

Proiect de hotarare nr. 23

Anunt consultare publica cu privire la proiectul de H.C.L. nr. 99/09.12.2016

Proiect de hotarare nr. 99