Anunt concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante de inspector, grad profesional IA

Orasul Nehoiu cu sediul in orasul Nehoiu, str. calea Mihai Viteazu nr. 43, jud. Buzau, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 si respectand prevederile OUG 34/2023, dupa cum urmeaza:

Denumirea postului: Inspector, grad profesional IA, nivelul studiilor SSD

Numarul posturilor: 1 post vacant

Compartiment: Cadastru si carte funciara

Concurs inspector cadastru si carte funciara

PV concurs inspector

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu