POLITICI ŞI STRATEGII

PLANUL DE DEZVOLTARE AL ORAŞULUI NEHOIU PENTRU PERIOADA 2021-2027


Analiza socio-economică a oraşului Nehoiu

Analiza SWOT a oraşului Nehoiu

Strategia de Dezvoltare a oraşului Nehoiu, în perioada 2021-2027 – Axe strategice de dezvoltare

PLANUL DE DEZVOLTARE AL ORAŞULUI NEHOIU PENTRU PERIOADA 2011-2018


Analiza socio-economică a oraşului Nehoiu

Analiza SWOT a oraşului Nehoiu

Strategia de Dezvoltare a oraşului Nehoiu, în perioada 2011-2018 – Axe strategice de dezvoltare