ADRESE CONTACT

PRIMĂRIA ORAŞULUI NEHOIU

STRADA CALEA MIHAI VITEAZU NR. 43, NEHOIU, JUD. BUZĂU

 
Primar – Ionuţ Milea primar@primaria-nehoiu.ro
Viceprimar – Gheorghe Gavriloiu viceprimar@primaria-nehoiu.ro
Secretar – Ion Cotici primarianehoiu@yahoo.com
Contabilitate contabilitate@primaria-nehoiu.ro
Urbanism urbanism@primaria-nehoiu.ro
Asistenţă socială asistentasociala@primaria-nehoiu.ro
Evidenţa persoanelor evidentapersoanelor@primaria-nehoiu.ro
Cadastru şi agricultură cadastru@primaria-nehoiu.ro
Achiziţii publice şi investiţii achizitii@primaria-nehoiu.ro