LEGEA 544/2001

INFORMAŢII PUBLICE


Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informaţiei.

CONDUCERE ŞI COORDONATE DE CONTACT


Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

ART. 5 – (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet

LISTA CU DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE


Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

ART. 5 – (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

RAPOARTE


Legea 544/2001 Rapoarte anuale

EXCEPŢII DE LA ACCESUL LIBER AL CETĂŢENILOR


Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

ART. 12  – (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, următoarele informaţii:

SOLICITAREA DE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC


Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

ART. 6 – (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
(2) Autorităţile şi institutiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal