LOCUINŢE ANL

LOCUINŢE A.N.L. (AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE)


Proces verbal din 28.01.2020 cu privire la analizarea cererilor depuse pentru inchirierea apartamentelor ANL

Legea nr. 152 / 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

ART. 2 – (1) A.N.L. are ca obiective:
a) realizarea unor montaje financiare;
b) atragerea şi administrarea resurselor financiare, în condiţiile prezentei legi, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe, inclusiv pentru cele exploatate în regim de închiriere;
c) promovarea şi dezvoltarea la nivel sectorial şi naţional a unor programe privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale şi sursele de finanţare ale acestora se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului*);
d) dobândirea de terenuri destinate construirii de locuinţe, în condiţiile legii, şi după caz, monitorizarea unor programe pentru realizarea lucrărilor de viabilizare a acestora;
e) iniţierea şi/sau dezvoltarea, în condiţiile pieţei, a unor programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar;
f) realizarea unor studii de specialitate privind piaţa imobiliară (cererea şi oferta de locuinţe, terenuri de construcţii, costuri etc.).