INŞTIINŢĂRI

Înştiinţare începere lucrări construcţii – către Primărie. – PDF
 
Înştiinţare începere lucrări de construcţii – către Inspectoratul în Construcţii – PDF
 
Înştiinţare finalizare lucrări de construcţii – către Primărie – PDF
 
Înştiinţare finalizare lucrări de construcţii – către Inspectoratul în Construcţii – PDF

Înapoi la Acte de urbanism – detalii, formulare tipizate