DETALII PRIVIND ACTELE ELIBERATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI


Consultă / descarcă formular tip.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE


Eliberarea actului de identitate

  •      la expirarea termenului de valabilitate
  •      la modificarea datelor de stare civilă
  •      la anularea documentului sau schimbarea fizionomiei
  •      la schimbarea denumirii străzii sau renumerotarea imobilelor
  •      pentru preschimbarea buletinelor de identitate

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE


Cartea de identitate provizorie se va elibera în următoarele cazuri:

SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA


Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-şi schimbe domiciliul din străinătate în România

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE


La dobândirea cetăţeniei române, cartea de identitate se eliberează în următoarele condiţii: 

STAREA CIVILĂ


Întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă pentru naştere, căsătorie şi deces. Întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii.