Informaţii personale

INFORMAŢII PERSONALE  
Nume MILEA IONUȚ
E-mail  primar@primaria-nehoiu.ro
Naţionalitate  Română
Data naşterii 20.03.1983
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  
* Perioada (de la – până la) 2016 – prezent
* Numele și adresa angajatorului PRIMĂRIA ORAȘULUI NEHOIU
* Tipul activităţii/sectorul de activitate ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
* Funcţia sau postul ocupat PRIMAR
* Perioada (de la – până la) 2012 – 2016
* Numele şi adresa angajatorului  PRIMĂRIA ORAŞULUI NEHOIU
* Tipul activităţii/sectorul de activitate  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
* Funcţia sau postul ocupat VICEPRIMAR
* Perioada (de la – până la) 2011 – 2012
* Numele şi adresa angajatorului  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEHOIU
* Tipul activităţii/sectorul de activitate  ÎNVĂȚĂMÂNT
* Funcţia sau postul ocupat  PROFESOR
* Perioada (de la – până la) 2009 – 2011
* Numele şi adresa angajatorului  GRUP ȘCOLAR TEHNIC NEHOIU
* Tipul activităţii/sectorul de activitate  ÎNVĂȚĂMÂNT
* Funcţia sau postul ocupat  PROFESOR
* Perioada (de la – până la) 2007 – 2009
* Numele şi adresa angajatorului ȘCOALA „PAMFIL GEORGIAN” GURA TEGHII
* Tipul activităţii/sectorul de activitate  ÎNVĂȚĂMÂNT
* Funcţia sau postul ocupat  PROFESOR
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
* Perioada (de la – până la) 2003 – 2007
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea București – Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția Teologie pastorală
* Tipul calificării/diploma obţinută  Teologie pastorală
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ  Superior
* Perioada (de la – până la) 1998 – 2003
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Seminarul Teologic Liceal „Kesarie Episcopul” Buzău
* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Teologie
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ  Mediu
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute Engleză
Aptitudini şi competenţe organizatorice

– coordonarea activităţilor în vederea executării lucrărilor publice de investiţii de la faza de înscriere în programul de dezvoltare a localităţii, parcurgând etapele de întocmire a documentaţiilor tehnico-economice, execuţia propriu-zisă a lucrărilor şi monitorizarea ulterioară a investiţiilor realizate.

– coordonarea procedurilor de achiziţie publică- coordonarea, supravegherea şi controlul activităţilor din domeniul administraţiei publice: audienţe, relaţia cu instituţiile deconcentrate, atribuţii specifice pe linie de urbanism, stare civilă, cadastru şi agricultură 

Aptitudini şi competenţe tehnice
– Operare PC: Microsoft Office
Permis de conducere  Categoria B