COMISII DE SPECIALITATE

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI NEHOIU


I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii și comerț:

                    1. Gavriloiu Gheorghe
                    2. Moiseanu Ștefan
                    3. Aanei Genilia
                    4. Dobre Constantin-Adrian
                    5. Bița Adrian
           

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice și protecția mediului:
                    1. Petre Ion
                    2. Constantinescu Florin-Nicolae
                    3. Dumitru Mircea-Valentin
                    4. Brînzea Constantin
                    5. Posea Dumitru – Teodor

III. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură și protecție socială:
                    1. Aanei Genilia
                    2. Stan Cătălina-Maria
                    3. Onetz Ion-Mircea
                    4. Ene Ion
                    5. Petre Ion

IV. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor:
                    1. Ene Ion
                    2. Dumitru Mircea-Valentin
                    3. Gavriloiu Gheorghe
                    4. Moiseanu Ștefan
                    5. Onetz Ion-Mircea

V. Comisia pentru sport, turism și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură:
                    1. Ștefan Dorel
                    2. Tănăsescu Gheorghe
                    3. Moiseanu Ștefan
                    4. Anghel Valentin-Florian
                    5. Neagu Cătălin-Constantin

Înapoi la Consiliul Local Nehoiu