HOTĂRÂRI 2024

Hotararea nr. 01 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Nehoiu pentru anul scolar 2024 – 2025

Hotararea nr. 02 privind aprobarea majorarii cu un procent de 5% a cuantumului brut al salariilor personalului platit din fonduri publice din cadrul aparatului de spacialitate al primarului orasului Nehoiu, Consiliului Local al orasului Nehoiu si institutiilor subordonate acestora

Hotararea nr. 03 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2024

Hotararea nr. 04 privind aprobarea Planului Anual de actiune al serviciilor sociale furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu, pentru anul 2024

Hotararea nr. 05 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Orasul Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 06 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente, precum si pentru situatii deosebite

Hotararea nr. 07 privind aprobarea modificarii si actualizarii Statului de functii si Organigramei din cadrul Spitalului Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 08 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului financiar aș orasului Nehoiu, Casei de Cultura Nehoiu si Clubului Sportiv Carpati Nehoiu, pe anul 2023

Hotararea nr. 09 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2024

Hotararea nr. 10 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2024

Hotararea nr. 11 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura George Baiculescu Nehoiu, pe anul 2024

Hotararea nr. 12 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu pe anul 2024

Hotararea nr. 13 privind aprobarea casarii unor bunuri de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din patrimoniul orasului Nehoiu

Hotararea nr. 14 privind aprobarea casarii unor bunuri de natura mijloace fixe din patrimoniul Liceului Teoretic Nicolae Iorga Nehoiu

Hotararea nr. 15 privind aprobarea participarii UAT – Orasul Nehoiu, la Programul national multianual privind finantarea elaborarii si sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism

Hotararea nr. 16 privind aprobarea contractarii serviciilor juridice de consultanta asistenta si reprezentare, in dosarul nr. 365 114 2022

Hotararea nr. 17 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii Modernizare strazi interioare in orasul Nehoiu, judetul Buzau- etapa a II-a, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii Anghel Saligny, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obioectivului, actualizate in urma realizarii achizitiilor publice

Hotararea nr. 18 privind modificarea si actualizarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu

Hotararea nr. 19 privind aprobarea Planului de actiuni lucrari de interes local ce vor fi executate in anul 2024 de catre persoanele apte de munca – beneficiare de ajutor de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 20 privind imputernicirea domnului primar Milea Ionut sa semneze toate documentele referitoare la Contractul de menegement nr. 13348 din 16.11.2021

Hotararea nr. 21 privind aprobarea realizarii unui parc fotovoltaic in orasul Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 22 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 118 din 07.12.2023

Hotararea nr. 23 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 17 din 08.02.2024

Hotararea nr. 24 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2024

Hotararea nr. 25 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2024

Hotararea nr. 26 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor pajisti aflate in proprietatea privata a orasului Nehoiu

Hotararea nr. 27 privind aprobarea actualizarii tarifului pentru gestionarea deseurilor menajere reziduale si a biodeseurilor pentru utilizatorii non-casnici

Hotararea nr. 28 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2023 si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 ale TERMO PREST PON SRL

Hotararea nr. 29 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Orasul Nehoiu in AGOA Companiei de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 30 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar pentru nou nascuti

Hotararea nr. 31 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale Lunca Priporului, oras Nehoiu

Hotararea nr. 32 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie – iunie, inclusiv, anul 2024

Înapoi la Hotărâri de Consiliu Local