HOTĂRÂRI 2020

Hotararea nr. 01 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019

Hotararea nr. 02 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Nehoiu pentru anul scolar 2020 – 2021

Hotararea nr. 03 privind modificarea statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Nehoiu

Hotararea nr. 04 privind aprobarea Planului Anual de actiune al serviciilor sociale furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala

Hotararea nr. 05 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav aferent anului 2020

Hotararea nr. 06 privind aprobarea planului de lucrari pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor ajutorului social pentru anul 2020

Hotararea nr. 07 privind aprobarea tarifelor pentru servicii medicale si taxelor pentru celelalte servicii oferite de Spitalul Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 08 privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Ministerul Sanatatii Servuiciul de Ambulanta Judetean Buzau a spatiului in suprafata de 45,65mp

Anexa nr 1 la HCL nr 08

Hotararea nr. 09 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Compania de Apa SA Buzau

Hotararea nr. 10 privind modificarea si completarea anexei nr 1 la HCL nr 55 din 21.07.2016 a Consiliului Local al Orasului Nehoiu

Hotararea nr. 11 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului financiar pe anul 2019 pentru orasul Nehoiu, Casa de Cultura Nehoiu si Clubul Sportiv Carpati Nehoiu

Hotararea nr. 12 privind aprobarea subventiei pentru energia termica furnizata in sistem centralizat de catre operatorul SC Termo Prest PON SRL Nehoiu in orasul Nehoiu

Hotararea nr. 13 privind solicitarea de trecere a imobilului situat in orasul Nehoiu, str. Alba Iulia, din domeniul public al statului in domeniul public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 14 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizare drumuri de interes local pe raza orasului Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 15 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local al obiectivului de investitii Modernizare drumuri de interes local pe raza orasului Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 16 privind abrogarea HCL nr. 51 din 13.07.2018 adoptata de Consiliul Local al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 17 privind aprobarea infiintarii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate, in orasul Nehoiu

Hotararea nr. 18 privind rezilierea la cerere a contractului de inchiriere nr 2584 din 12.03.2019

Hotararea nr. 19 privind aprobarea listei nominale a solicitantilor carora li se repartizeaza locuinte destinate inchirierii in blocul 28E

Hotararea nr. 20 privind aprobarea vanzarii apartamentului ANL situat in oras Nehoiu, Calea Mihai Viteazu, bloc A9, Et.1, Ap. 7, jud. Buzau, catre doamna Simion Luminita – Florentina

Hotararea nr. 21 privind reorganizarea si functionarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta tip V1 pentru interventia in situatii de urgenta

Hotararea nr. 22 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 23 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura George Baiculescu Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 24 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 25 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 26 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 27 pentru aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al primarului orasului Nehoiu

Hotararea nr. 28 privind instituirea unui sens unic de circulatie pe DS 174 Prelungirea Alba Iulia din Orasul Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 29 privind rectificarea statului de functii pentru functia contractuala de executie – inspector de specialitate grad profesional IA in Compartimentul Informatic

Hotararea nr. 30 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019 si a bugetului pe anul 2020 pentru Termo Prest PON SRL

Hotararea nr. 31 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 32 privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere apartament in blocul 28E finantat si construit prin Agentia Nationala pentru Locuinte si stabilirea cuantumului chiriei lunare

Hotararea nr. 33 privind rezilierea contractului de comodat nr. 4885/24.04.2017 si a actului aditional incheiat sub nr. 13632/9/18.12.2019

Hotararea nr. 34 privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a Registrului agricol la nivelul U.A.T. oras Nehoiu in perioada 2020-2024

Hotararea nr. 35 pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 36 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 37 privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii pentru Spitalul Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 38 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 39 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 40 privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Ministerul Afacerilor Interne Jandarmeria Romana Inspectoratul de Jandarmi Buzau a unor imobile apartinand domeniului public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 41 la proiectul de hotarare privind inregistrarea orasului Nehoiu in Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor

Hotararea nr. 42 privind aprobarea numarului maxim de posturi, pe anul 2020, la nivelul UAT oras Nehoiu

Hotararea nr. 43 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 44 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 45 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare energetica Spital Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 46 privind aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 47 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Buzau 2009

Hotararea nr. 48 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a contractului de inchiriere nr. 4914 din 31.05.2010

Hotararea nr. 49 privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu

Hotararea nr. 50 privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii pentru Spitalul Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 51 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 52 privind aprobarea dezmembrarii, dezlipirii unui imobil teren apartinand domeniului privat al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 53 pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 54 privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la HCL nr. 63 din 23.09.2019

Hotararea nr. 55 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 56 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 57 privind aprobarea rapoartelor de evaluare intocmite pentru bunuri imobile apartinand domeniului public si domeniului privat al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 58 pentru stabilirea si acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical

Hotararea nr. 59 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local si a functiei de viceprimar al domnului Constantinescu Florin Nicolae, declararea vacanta a locului acestuia in Consiliul Local al orasului Nehoiu si in comisiile de specialitate din care face parte

Hotararea nr. 60 privind aprobarea casarii unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 61 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unui sprijin financiar familiilor care aniverseaza 50 de casatorie neintrerupti si persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani de viata

Hotararea nr. 62 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 63 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 64 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 65 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura George Baiculescu Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 66 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Nehoiu in Consiliile de Administratie si in comisiile de evaluare si asigurare a calitatii ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Nehoiu pentru anul scolar 2020-2021

Hotararea nr. 67 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 68 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 69 privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii pentru Spitalul Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 70 privind aprobarea raportului administratorului unic privind indicatorii financiari, numirea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani si actualizarea Actului constitutiv al societatii Termo Prest PON SRL

Hotararea nr. 71 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 72 pentru alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 73 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii a Spitalului Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 74 pentru alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 75 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 76 pentru alegerea viceprimarului UAT oras Nehoiu

Hotararea nr. 77 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionre al Spitalului Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 78 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 79 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Spitalului orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 80 privind aprobarea subventiei pentru energia termica furnizata in sistem centralizat de catre operatorul SC Termo Prest PON SRL Nehoiu

Hotararea nr. 81 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 82 privind aprobarea contractarii serviciilor juridice, consultanta asistenta si reprezentare juridica, in dosarul nr. 2878/114/2013 in care Orasul Nehoiu are calitatea de reclamant

Hotararea nr. 83 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 84 privind modificarea organigramei si s statutului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Nehoiu

Hotararea nr. 85 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Termo Prest Pon SRL pentru anul 2020

Hotararea nr. 86 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de inchiriere si comodat

Hotararea nr. 87 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 88 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

Hotararea nr. 89 privind aprobarea tarifelor pentru servicii medicale si taxelor pentru celelalte servicii oferite de Spitalul Orasenesc Nehoiu in anul 2021

Hotararea nr. 90 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Nehoiu pentru anul scolar 2021-2022

Hotararea nr. 91 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a orasului Nehoiu 2021-2027

Hotararea nr. 92 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 55 din 21.07.2016 a Consiliului Local al Orasului Nehoiu

Hotararea nr. 93 privind aprobarea depunerii de catre UAT Orasul Nehoiu a proiectului Dotarea cu echipamente de protectie dispozitive medicale pentru LT Nicolae Iorga

Hotararea nr. 94 privind aprobarea depunerii de catre UAT Orasul Nehoiu a proiectului Dotarea cu echipamente de protectie dispozitive medicale pentru SG Lunca Priporului

Înapoi la Hotărâri de Consiliu Local