HOTĂRÂRI 2015

Hotărârea nr. 1 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu din domeniul public al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea planului de lucrări pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor ajutorului social pentru anul 2015

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului financiar al orașului Nehoiu pe anul 2014

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2015

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură George Băiculescu Nehoiu pe anul 2015

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu pe anul 2015

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2015

Hotărârea nr. 8 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 9 privind stabilirea termenului de închiriere a pajiștilor permanente aflate în proprietatea privată a orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea primirii comunei Vadu Pașii în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din Orașul Nehoiu pentru anul școlar 2014-2015

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea transferului fără plată, de la I.S.U. Buzău, către Primăria orașului Nehoiu, a unei autospeciale de stins incendii, tipul A9000, în vederea dotării Serviciului Voluntar Propriu Pentru Situații de Urgență

Hotărârea nr. 13 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 14 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2015

Hotărârea nr. 15 privind aprobarea unor taxe locale

Hotărârea nr. 16 privind acordarea unui ajutor de urgență

Hotărârea nr. 17 privind aprobarea procedurii de eliberarea a certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției

Hotărârea nr. 18 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor pajiști permanente aflate în proprietatea privată a orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 19 privind modificarea și completarea HCL nr. 7/19.02.2015 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2015

Hotărârea nr. 20 privind modificarea HCL nr. 30/30.06.2011 si HCL nr. 8/19.02.2015 privind aprobarea și actualizarea Nomenclatorului  stradal al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 21 privind aprobarea retragerii orașului Nehoiu, prin Consiliul Local, din cadrul Asociației  de Dezvoltare Intercomunită ”Eco Buzău 2009”

Hotărârea nr. 22 privind aprobarea casării și demolării unei construcții provizorii demontabile și autorizarea construirii pe acest amplasament a unei remize PSI

Hotărârea nr. 23 privind aprobarea organizării unei expoziții de artă fotografică

Hotărârea nr. 24 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare străzi îin orașul Nehoiu, județul Buzău” urmare  finalizării procedurilor de achiziție publică

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții ”Reabilitare străzi în orașul Nehoiu, județul Buzău” urmare finalizării procedurilor de achiziție publică

Hotărârea nr. 26 privind aprobarea echipei de proiect pentru implementarea proiectului ”Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în orașul Nehoiu”, cod SMIS 52825

Hotărârea nr. 27 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Neagu Ion, declararea vacant a locului acestuia în Consiliul Local şi validarea mandatului de consilier local al domnului Anton Dănuţ

Hotărârea nr. 28 aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Nehoiu pe anul 2015

Hotărârea nr. 29 privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2015

Hotărârea nr. 30 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al oraşului Nehoiu

Hotărârea nr. 31 aprobarea casării, dezmembrării şi valorificării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în patrimoniul oraşului Nehoiu

Hotărârea nr. 32 privind aprobarea participării în anul 2015 a oraşului Nehoiu în cadrul programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

Hotărârea nr. 33 privind anularea art. 1 şi art. 2 din HCL 29/18.09.2000 şi preluarea imobilelor „Circumscripţie financiară+Trezorerie” atestate în domeniul public al oraşului Nehoiu cf HG nr. 1348/2001, anexa 4, poziţia 389

Hotărârea nr. 34 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funţionare a Clubului Sportiv „Carpaţi Nehoiu”

Hotărârea nr. 35 privind aprobarea întocmirii Amenajamentului Pastoral pentru pajiştile permanente aflate în domeniul privat al oraşului Nehoiu

Hotărârea nr. 36 privind reoriganizarea Serviciului Voluntar Pentru Situații de Urgență

Hotărârea nr. 37 privind respingerea proiectului de hotarâre privind politica tarifară actualizată de la 01.07.2015 pe aria de operare a Companiei de Apă SA Buzău

Hotărârea nr. 38 privind aprobarea indicatorilor tehnico/economici pentru obiectivul de invetiții ”Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță cu Program Prelungit Oraș Nehoiu, județul Buzău”

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea cofinanțării de la bugetul locsl s obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare și extindere Grădinița cu Program Prelungit oraș Nehoiu, județul Buzău”

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea primirii comunei Săhăteni în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”

Hotărârea nr. 41 privind alegere președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 42 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2015

Hotărârea nr. 43 privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2015

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea actelor de punere în valoare și recoltarea unor cantități de masă lemnoasă de pe anumite terenuri forestiere aflate în proprietatea privată a orașului Nehoiu și acordarea unor ajutoare de urgență sub forma de lemn de foc persoanelor singure și familiilor cu venituri reduse sau fără venituri

Hotărârea nr. 45 privind acordarea unui ajutor de urgență

Hotărârea nr. 46 privind acordarea unui ajutor de urgență

Hotărârea nr. 47 privind abrogarea HCL nr. 37/29.06.2015 privind respingerea proiectului de hotărâre a aprobare a politicii tarifare actualizată de la 01.07.2015 pe aria de operare a Companiei de apă SA Buzău

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2015

Hotărârea nr. 49 privind desemnarea reprezentaților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 50 privind desemnarea reprezentaților Consiliului Local în Comisiile de evaluare și asigurare a calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea valorificării materialelor rezultate din demolarea construcțiilor în vederea executării proiectului ”Reabilitarea și modernizarea Complexului Sportiv al orașului Nehoiu”

Hotărârea nr. 52 privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate în vederea reabilitării, modernizării și extinderii Pieței agroalimentare a orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 53 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2015

Hotărârea nr. 54 privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și a statutului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Nehoiu, al Casei de Cultură „George Băiculescu” și al Clubului Sportiv „Carpați Nehoiu”

Hotărârea nr. 55 privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2015

Hotărârea nr. 56 privind reglementarea circulației vehiculelor pe unele străzi și drumuri comunale din orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 57 privind avizarea propunerii de modificare a programului unui operator de transport public județean de persoane

Hotărârea nr. 58 privind acordarea unor ajutoare de urgență

Hotărârea nr. 59 privind alegerea presedintelui de ședintă pentru o perioadaă de 3 luni

Hotărârea nr. 60 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2015

Hotărârea nr. 61 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de închiriere

Hotărârea nr. 62 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui spațiu din domeniul public al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 63 privind acordarea unui ajutor de urgență

Hotarârea nr. 64 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu

Hotărârea nr. 65 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Hotărârea nr. 66 privind constituirea orasului Nehoiu ca parte civila intr-un dosar penal

Hotărârea nr. 67 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuluili al orasuluiNehoiu pe anul 2015

Hotărârea nr. 68 privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2015

Hotărârea nr. 69 privind acordarea unui ajutor de urgență

Hotărârea nr. 70 privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismelor din proprietatea U.A.T. Orașul Nehoiu

Hotărârea nr. 71 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Nehoiu pe anul 2015

Hotărârea nr. 72 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 73 privind modificarea și completarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2015

Hotărârea nr. 74 privind aprobarea închirierii unui spațiu aflat în domeniulpublic al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 75 aprobarea Regulamenutului  de eliberare a autorizațiilor de funcționare pentru agenții economici care desfășoară activități comerciale pe raza orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 76 privind aprobarea închirierii unui spațiu aflat în domeniul public al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 77 privind modificarea și completarea HCL  nr. 35/03.06.2013

Hotărârea nr. 78 privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2015

Hotărârea nr. 79 privind aprobarea Planului de ocupare a  funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Nehoiu pentru anul 2016

Hotărârea nr. 80 privind aprobarea contractării unor servicii de consultanță, reprezentare  și asistență juridică pentru activitatea  autorităților publice  ale orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 81 aprobarea prelungirii termenului de derulare  a unor contracte de închiriere

Hotărârea nr. 82 privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de  investiții Reabilitare și extindere Piața agroalimentară a orașului Nehoiu

Înapoi la Hotărâri de Consiliu Locale