HOTĂRÂRI 2021

Hotararea nr. 1 pentru alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 2 privind desemnarea de catre consiliul local al orasului Nehoiu a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT oras Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 3 privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Nehoiu

Hotararea nr. 4 privind aprobarea planului de lucrari pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor ajutorului social pentru anul 2021

Hotararea nr. 5 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav aferent anului 2021

Hotararea nr. 6 privind aprobarea subventiei pentru energia termica furnizata in sistem centralizat de catre operatorul SC Termo Prest PON SRL Nehoiu

Hotararea nr. 7 privind aprobarea depunerii proiectului Achizitia de echipamente IT de tip tablete pentru uz scolar si alte echipamente necesare desfasurarii didactice in mediul on-line pentru dotarea unitatilor de invatamant din oras Nehoiu, Jud. Buzau

Hotararea nr. 8 privind acoperirea definitiva a deficitelor sectiunii de dezvoltare ale bugetului local si aprobarea contului de incheiere al exercitiului financiar pe anul 2020 pentru UAT oras Nehoiu, Casa de Cultura Nehoiu si Clubul Sportiv Carpati Nehoiu

Hotararea nr. 9 privind aprobarea limitelor intre care se stabileste salariul de baza al administratorului public din cadrul aparatului propriu al primarului orasului Nehoiu

Hotararea nr. 10 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilorsi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 11 privind darea in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane, pe toata durata existentei investitiei, a cinci imobile terenuri proprietate publica a UAT Oras Nehoiu in scopul implementarii unui sistem de avertizare – alarmare finantat din fonduri nerambursabile POIM in cadrul proiectului Watman – Sistem informational pentru managementul integrat al apelor –  etapa II

Hotararea nr. 12 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara PROGAZ BUZAU 2020, la care UAT Oras Nehoiu este membru asociat

Hotararea nr. 13 privind aprobarea Planului Anual de actiune al serviciilor sociale furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu, pe anul 2021

Hotararea nr. 14 privind aprobarea modificarii prin alipire a doua imobile terenuri apartinand domeniului public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 15 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 16 privind aderarea UAT oras Nehoiu in calitate de membru sustinator la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Judetului Buzau

Hotararea nr. 17 privind aprobarea propunerii Programului judetean de transport rutier de persoane prin servicii regulate

Hotararea nr. 18 privind aprobarea incheierii contractelor de inchiriere prin atribuire directa pentru imobile categoria de folosinta pajiste aflate in domeniul privat al UAT oras Nehoiu, situate in extravilan si disponibile in anul 2021

Hotararea nr. 19 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020 ale Termo Prest PON SRL

Înapoi la Hotărâri de Consiliu Local