HOTĂRÂRI 2023

Hotararea nr. 1 pentru alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 2 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Nehoiu pentru anul scolar 2023 – 2024

Hotararea nr. 3 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii prsonali ai persoanelor cu handicap grav aferent anului 2023

Hotararea nr. 4 privind aprobarea planului de lucrari pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor ajutorului social pentru anul 2023

Hotararea nr. 5 privind aprobarea Planului Anual de actiune al serviciilor sociale furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Hotararea nr. 6 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit pentru un imobil apartinand domeniului public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 7 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, actualizata, pentru obiectivul Modernizare strazi interioare in orasul Nehoiu

Hotararea nr. 8 privind aprobarea sumei reperezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Modernizare strazi interioare in orasul Nehoiu

Hotararea nr. 9 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa S.A. Buzau

Hotararea nr. 10 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului financiar pe anul 2023 pentru Orasul Nehoiu, Casa de Cultura si Clubul Sportiv Carpati Nehoiu

Hotararea nr. 11 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 12 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura George Baiculescu Nehoiu, pe anul 2023

Hotararea nr. 13 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 14 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 15 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii Modernizare strazi interioare in orasul Nehoiu

Hotararea nr. 16 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 17 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu

Hotararea nr. 18 privind aprobarea inchirierii unor imobile spatii proprietate publica UAT oras Nehoiu

Hotararea nr. 19 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de inchiriere pentru imobile terenuri categoria de folosinta pajiste

Hotararea nr. 20 privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru dezvoltarea sectorului turistic din unitatile administrativ teritoriale

Hotararea nr. 21 pentru aprobarea dizolvarii, lichidarii si radierii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara PROGAZ BUZAU 2020

Hotararea nr. 22 privind aprobarea participarii UAT Orasul Nehoiu la programul PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA PNRR, Pilonul VI

Hotararea nr. 23 privind aprobarea contractarii serviciilor juridice, consultanta asistenta si reprezentanta juridica, in dosarul nr. 1105/277 din 2019

Hotararea nr. 24 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 25 privind aprobarea dezmembrarii dezlipirii unui imobil-teren apartinand domeniului public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 26 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare moderata a cladirilor rezidentiale multifunctionale in Orasul Nehoiu – Bloc E1, Bloc nr 23, scarile A, B, C, Bloc nr 30, Bloc nr. 31, Bloc nr. 28D

Hotararea nr. 28 pentru alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 29 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii Modernizare strazi interioare in orasul Nehoiu

Hotararea nr. 30 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare energetica Dispensar uman sat Lunca Priporului, oras Nehoiu, Jud. Buzau

Hotararea nr. 31 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Realizare pista de biciclisti in orasul Nehoiu, Jud. Buzau

Hotararea nr. 32 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 30 din 30.06.2011 pentru aprobarea Nomenclatorului stradal al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 33 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit pentru un imobil aparttinand domeniului privat al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 34 privind infiintarea si gestionarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan la nivelul orasului Nehoiu

Hotararea nr. 35 privind aprobarea initierii demersurilor necesare infratirii UAT Orasul Nehoiu cu Orasul Rois din Spania

Hotararea nr. 36 privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT Oras Nehoiu, in vederea implementarii Proiectului Hub de servicii MMSS – SII MMSS, cod My Smis 130963

Hotararea nr. 37 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 38 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dl. Posea Dumitru-Teodor si vacantarea locului de consilier local detinut de acesta in cadrul Consiliului Local al Orasului Nehoiu

Hotararea nr. 39 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 40 privind modificarea HCL nr. 11 din 11.02.2022

Hotararea nr. 41 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul Ecoteach-sustenabilitatea incepe cu mine

Hotararea nr. 42 privind participarea UAT Orasul Nehoiu la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program gestionat de Administratia Fondului pentru Mediu

Hotararea nr. 43 privind aprobarea casarii, dezmembrarii si valorificarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in patrimoniul orasului Nehoiu

Hotararea nr. 44 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024

Hotararea nr. 45 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 46 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu

Hotararea nr. 47 privind aprobarea numarului maxim de posturi, pe anul 2023, la nivelul UAT Nehoiu

Hotararea nr. 48 privind suplimentarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav aferent anului 2023

Hotararea nr. 49 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 50 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Orasul Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa

Hotararea nr. 51 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al TERMO PREST PON SRL

Hotararea nr. 52 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2022 ale TERMO PREST PON SRL

Hotararea nr. 53 privind aprobarea inchirierii unor imobile terenuri aflate in domeniul privat al UAT oras Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 54 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 5953 din 04.05.2023 intocmit pentru unele spatii apartinand domeniului public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 55 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare moderata Spital Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 56 privind aprobarea participarii unitatii administrativ teritoriale Orasul Nehoiu in proiectul Dotarea cu microbuze scolare verzi (electrice) pentru unitati de invatamant preuniversitar din judetul Buzau, in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta

Hotararea nr. 57 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 58 privind aprobarea suspendarii, prin acordul partilor, a contractului de comodat nr 167 din 05.01.2006

Hotararea nr. 59 privind aprobarea atribuirii in regim de comodat, a unui spatiu pentru Cabinet MI dr. Mihai Emil Antonel

Hotararea nr. 60 privind aprobarea proiectului Construirea de insule ecologice digitalizate in Orasul Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 61 la proiectul de hotarare privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei si aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase pe picior

Hotararea nr. 62 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 63 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 7518 din 07.06.2023 pentru Teren intravilan situat in orasul Nehoiu, str. 1 Decembrie 1918, nr 1

Hotararea nr. 64 privin alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 65 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 66 privind modificarea si actualizarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu

Hotararea nr. 67 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil-teren, aflat in domeniul public al UAT oras Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 68 privind aprobarea primirii UAT comuna Glodeanu Sărat, in calitate de nou membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008

Hotararea nr. 69 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008

Hotararea nr. 70 privind actualizarea redeventei pentru delegarea serviviului public de salubrizare conform contract nr. 10525 din 01.10.2019

Hotararea nr. 71 privind aprobarea aderarii orasului Nehoiu la Asociatia pentru Supravegherea si Protectia animalelor IVETS – ASPA IVETS

Hotararea nr. 72 privind revocarea Hotararii nr. 32 din 10.04.2023 a Consiliului Local al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 73 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 74 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 75 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 76 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al TERMO PREST PON SRL Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 77 pentru modificarea si completarea HCL nr. 15 din 28.02.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

Hotararea nr. 78 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anii scolari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027

Hotararea nr. 79 privind aprobarea Raportului de evaluare nr.2683 din 06.03.2023 intocmit pentru imobilele teren cu nr cadastrale 24412 si 24414 apartinand domeniului privat al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 80 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAt Orasul Nehoiu in Adunarea generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 81 pentru aprobarea Regulamentului privind participarea persoanelor fizice in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat in cofinantare cu Administratia Fondului pentru Mediu, precum si procesul de inregistrare al acestora

Hotararea nr. 82 privind aprobarea mutarii temporare a desfasurarii activitatii didactice cu elevii prescolarii din sediul Scolii Gimnaziale Paltineni, la sediul Scolii Primare sat Chirlesti, Centrului Cultural sat Chirlesti si Gradinitei cu Program Normal Voinicel din satul Mlajet, pe perioada executarii si realizarii proiectului: Reabilitarea si modernizarea imobilului – Scoala Gimnaziala Paltineni, in scopul cresterii eficientei energetice si gestionarii inteligente a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant, proiect aprobat prin HCL nr. 84/15.11.2021

Hotararea nr. 83 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 84 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Nehoiu in Consiliile de Administratie, in Comisiile de evaluare si asigurare a calitatii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Nehoiu si in grupurile de actiune antibullying, constituite la nivelul acestora pe raza administrativ teritoriala a orasului Nehoiu, pentru anul scolar 2023-2024

Hotararea nr. 85 privind aprobarea Proiectului tehnic si devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii Reabilitare moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale in orasul Nehoiu – Bloc E1, Bloc nr. 23, scarile A,B,C, Bloc nr. 30, Bloc nr. 31, Bloc nr. 28D

Hotararea nr. 86 privind aprobarea Proiectului tehnic si devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii Reabilitare energetica Dispensar uman sat Lunca Priporului, oras Nehoiu, jud. Buzau

Hotararea nr. 87 privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei si aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase pe picior, proprietate a UAT oras Nehoiu ce urmeaza a se recolta din fondul forestier national

Hotararea nr. 88 privind revocarea Hotarari nr 25 din 21.03.2023 a Consiliului Local al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 89 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie – decembrie anul 2023

Hotararea nr. 90 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 91 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr 15 din 02.02.2023

Hotararea nr. 92 privind constatatrea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Bita Adrian si vacantarea locului de consilier local detinut de acesta in Consiliul Local al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 93 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 94 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 95 privind aprobarea actualizarii tarifului pentru gestionarea deseurilor menajere reziduale si a biodeseurilor a utilizatorilor non-casnici

Hotararea nr. 96 privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 30 din 30.06.2011 pentru aprobarea Nomenclatorului stradal al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 97 privind aprobarea cooperarii intre orasul Nehoiu, judetul Buzau din Romania si orasul Rois, provincia A Coruna din Regatul Spaniei

Hotararea nr. 98 privind aprobarea atribuirii in regim de comodat, a unui spatiu aflat in proprietatea publica a UAT Nehoiu si in administrarea Spitalului Orasenesc Nehoiu, Asociatiei Oameni pentru Spitalul Nehoiu

Hotararea nr. 99 privind aprobarea casarii unui mijloc fix aflat in administrarea SC Termo Prest PON SRL

Hotararea nr. 100 privind aprobarea casarii unor mijloace fixe aflate in administrarea Spitalului Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 101 privind aprobarea contractarii serviciilor juridice de consultanta asistenta si reprezentare, in dosarele aflate pe rolul instantelor judecatoresti in care autoritatile locale ale orasului Nehoiu, judetul Buzau, sunt parte in proces

Hotararea nr. 102 privind aprobarea indreptarii unei erori materiale din Hotararea nr 110 din 23.12.2022 si din documentatia aferenta care a stat la baza adoptarii acesteia

Hotararea nr. 103 privind aprobarea corectarii unor erori materiale din Hotararea nr. 74 din 25.08.2023

Hotararea nr. 104 pentru aprobarea Acordului de Parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau si Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Nehoiu, beneficiara a proiectului Dotarea cu microbuze scolare verzi (electrice) pentru unitati de invatamant preuniversitar din judetul Buzau, finantat in cadrul PNRR, componenta C15: Educatie, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, constructie si dotare in sistemul de invatamant preuniversitar, Investitia 10. Dezvoltarea retelei de scoli verzi si achizitionarea de microbuze verzi

Hotararea nr. 105 privind colectarea separata, transportul, neutralizarea deseurilor periculoase, precum si a deseurilor medicale periculoase provenite de la populatie

Hotararea nr. 106 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 107 privind aprobarea Planului Strategic al Spitalului Orasenesc Nehoiu pe perioada 2024-2028

Hotararea nr. 108 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Orasul Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buzau in veerea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 109 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Casei Orasenesti de Cultura GEORGE BAICULESCU Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 110 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Orasenesti Alexandru Oproescu Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 111 privind solicitarea de trecere a imobilului situat in orasul Nehoiu, str. Alba Iulia, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Ispectoratul de Politie Judetean Buzau, in domeniul public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 112 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 113 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 114 privind aprobarea proiectului Eficientizare energetica a Salii Sporturilor din orasul Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 115 pentru aprobarea actualizarii si completarii Anexei nr. 1 la HCL nr. 101 din 27.10.2023 privind aprobarea contractarii serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare, in dosarele aflate pe rolul instantelor judecatoresti in care autoritatile locale ale orasului Nehoiu, judetul Buzau, sunt parte in proces

Hotararea nr. 116 pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 109 din 16.11.2023 a Consiliului Local al orasului Nehoiu, Judetul Buzau privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Casei de Cultura George Baiculescu din orasul Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 117 privind aprobarea numarului maxim de posturi, reorganizarea structurilor, modificarea si actualizarea statului de functii si a organigramei, aparatului de specialitate a Primarului orasului Nehoiu, Casei de cultura George Baiculescu Nehoiu si a Clubului Sportiv Carpati Nehoiu

Hotararea nr. 118 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii Modernizare strazi interioare in orasul Nehoiu, judetul Buzau- etapa I, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii anghel Saligny, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, actualizate in urma realizarii achizitiilor publice

Hotararea nr. 119 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024

Hotararea nr. 120 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 121 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 122 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2024

Hotararea nr. 123 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de inchiriere

Hotararea nr. 124 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Orasul Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buzau

Hotararea nr. 125 privind aprobarea initierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Orasului Nehoiu si a Regulamentului Local de Urbanism

Hotararea nr. 126 privind aprobarea Proiectului tehnic si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii Realizare piste de biciclisti in orasul Nehoiu, jud. Buzau

Hotararea nr. 127 privind aprobarea tarifelor pentru servicii medicale si taxelor pentru celelalte servicii oferite de Spitalul Orasenesc Nehoiu in anul 2024

Hotararea nr. 128 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie 2024 – martie 2024

Hotararea nr. 129 privind prorogarea termenului de aplicare a HCL nr. 117 din 07.12.2023

Înapoi la Hotărâri de Consiliu Local