HOTĂRÂRI 2022

Hotararea nr. 1 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Nehoiu pentru anul scolar 2022-2023

Hotararea nr. 2 privind aprobarea subventiei pentru energia termica furnizata in sistem centralizat de catre operatorul SC Termo Prest PON SRL Nehoiu in orasul Nehoiu

Hotararea nr. 3 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav aferent anului 2022

Hotararea nr. 4 privind aprobarea planului de lucrari pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor ajutorului social pentru anul 2022

Hotararea nr. 5 privind modificarea si actualizarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu, al Casei de Cultura George Baiculescu si al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu

Hotararea nr. 6 privind aprobarea Planului Anual de actiune al serviciilor sociale furnizate de Compartimentul se Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu, pentru anul 2022

Hotararea nr. 7 privind modificarea Statului de functii al Spitalului Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 8 privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termica a orasului Nehoiu

Hotararea nr. 9 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului Sistem de termoficare cartier Lunca Pripor, oras Nehoiu

Hotararea nr. 10 privind aprobarea zonelor unitare de incalzire

Hotararea nr. 11 privind aprobarea participarii Orasului Nehoiu in cadrul Programului Termoficare

Hotararea nr. 12 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului financiar pe anul 2021 pentru orasul Nehoiu, Casa de Cultura si Clubul Sportiv Carpati Nehoiu

Hotararea nr. 13 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 14 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura George Baiculescu Nehoiu, pe anul 2022

Hotararea nr. 15 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 16 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 17 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 18 privind aprobarea actualizarii indicatorilor proiectului Dotarea cu echipamente de protectie dispozitive medicale pentru Liceul Teoretic Nicolae Iorga

Hotararea nr. 19 pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Buzau 2009

Hotararea nr. 20 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buza in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 21 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008

Hotararea nr. 22 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008

Hotararea nr. 23 privind aprobarea actualizarii indicatorilor proiectului Dotarea cu echipamente de protectie dispozitive medicale pentru Scoala Gimnaziala Lunca Priporului

Hotararea nr. 24 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 25 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 18 din 11.02.2022

Hotararea nr. 26 pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 27 privind modificarea HCL nr 79 din 04.12.2020

Hotararea nr. 28 privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere prin atribuire directa pentru imobilul teren categoria de folosinta pajiste

Hotararea nr. 29 privind aprobarea rapoartelor de evaluare intocmite pentru bunuri imobile apartinand domeniului public si domeniului privat al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 30 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021 ale Termo Prest PON SRL

Hotararea nr. 31 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 32 privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

Hotararea nr. 33 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare pentru contractul de inchiriere nr. 3164 din 30.03.2007

Hotararea nr. 34 privind aprobarea inchirierii unor imobile constructii proprietate publica a UAT oras Nehoiu

Hotararea nr. 35 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buzau

Hotararea nr. 36 privind modificarea HCL nr 23 din 22.02.2022

Hotararea nr. 37 privind aprobarea modificarii HCL nr. 18 din 11.02.2022 si a HCL nr. 25 din 08.03.2022

Hotararea nr. 38 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Hotararea nr. 39 privind modificarea anexei nr. 6 la HCL nr. 63 din 23.09.2019

Hotararea nr. 40 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 41 privind aprobarea modificarii prin alipire a doua imobile terenuri apartinand domeniului public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 42 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit pentru un imobil apartinand domeniului public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 43 privind modificarea si actualizarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu

Hotararea nr. 44 cu privire la aprobarea participarii in cadrul Planului national de redresare si rezilienta – apelul de proiecte PNRR 2022

Hotararea nr. 45 privind aprobarea bugetului pe anul 2022 pentru Termo Prest PON SRL

Hotararea nr. 46 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buzau

Hotararea nr. 47 privind aprobarea investitiei Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in orasul Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 48 privind aprobarea inchirierii unui imobil constructie proprietate publica a UAT oras Nehoiu

Hotararea nr. 49 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008

Hotararea nr. 50 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 51 cu privire la aprobarea participarii in cadrul Planului national de redresare si rezilienta – apelul de proiecte PNRR 2022

Hotararea nr. 52 cu privire la aprobarea participarii in cadrul Planului national de redresare si rezilienta – apelul de proiecte PNRR 2022

Înapoi la Hotărâri de Consiliu Local