HOTĂRÂRI 2022

Hotararea nr. 1 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Nehoiu pentru anul scolar 2022-2023

Hotararea nr. 2 privind aprobarea subventiei pentru energia termica furnizata in sistem centralizat de catre operatorul SC Termo Prest PON SRL Nehoiu in orasul Nehoiu

Hotararea nr. 3 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav aferent anului 2022

Hotararea nr. 4 privind aprobarea planului de lucrari pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor ajutorului social pentru anul 2022

Hotararea nr. 5 privind modificarea si actualizarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu, al Casei de Cultura George Baiculescu si al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu

Hotararea nr. 6 privind aprobarea Planului Anual de actiune al serviciilor sociale furnizate de Compartimentul se Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu, pentru anul 2022

Hotararea nr. 7 privind modificarea Statului de functii al Spitalului Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 8 privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termica a orasului Nehoiu

Hotararea nr. 9 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului Sistem de termoficare cartier Lunca Pripor, oras Nehoiu

Hotararea nr. 10 privind aprobarea zonelor unitare de incalzire

Hotararea nr. 11 privind aprobarea participarii Orasului Nehoiu in cadrul Programului Termoficare

Hotararea nr. 12 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului financiar pe anul 2021 pentru orasul Nehoiu, Casa de Cultura si Clubul Sportiv Carpati Nehoiu

Hotararea nr. 13 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 14 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura George Baiculescu Nehoiu, pe anul 2022

Hotararea nr. 15 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 16 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 17 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 18 privind aprobarea actualizarii indicatorilor proiectului Dotarea cu echipamente de protectie dispozitive medicale pentru Liceul Teoretic Nicolae Iorga

Hotararea nr. 19 pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Buzau 2009

Hotararea nr. 20 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buza in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 21 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008

Hotararea nr. 22 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008

Hotararea nr. 23 privind aprobarea actualizarii indicatorilor proiectului Dotarea cu echipamente de protectie dispozitive medicale pentru Scoala Gimnaziala Lunca Priporului

Hotararea nr. 24 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 25 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 18 din 11.02.2022

Hotararea nr. 26 pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 27 privind modificarea HCL nr 79 din 04.12.2020

Hotararea nr. 28 privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere prin atribuire directa pentru imobilul teren categoria de folosinta pajiste

Hotararea nr. 29 privind aprobarea rapoartelor de evaluare intocmite pentru bunuri imobile apartinand domeniului public si domeniului privat al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 30 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021 ale Termo Prest PON SRL

Hotararea nr. 31 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 32 privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

Hotararea nr. 33 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare pentru contractul de inchiriere nr. 3164 din 30.03.2007

Hotararea nr. 34 privind aprobarea inchirierii unor imobile constructii proprietate publica a UAT oras Nehoiu

Hotararea nr. 35 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buzau

Hotararea nr. 36 privind modificarea HCL nr 23 din 22.02.2022

Hotararea nr. 37 privind aprobarea modificarii HCL nr. 18 din 11.02.2022 si a HCL nr. 25 din 08.03.2022

Hotararea nr. 38 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Hotararea nr. 39 privind modificarea anexei nr. 6 la HCL nr. 63 din 23.09.2019

Hotararea nr. 40 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 41 privind aprobarea modificarii prin alipire a doua imobile terenuri apartinand domeniului public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 42 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit pentru un imobil apartinand domeniului public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 43 privind modificarea si actualizarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu

Hotararea nr. 44 cu privire la aprobarea participarii in cadrul Planului national de redresare si rezilienta – apelul de proiecte PNRR 2022

Hotararea nr. 45 privind aprobarea bugetului pe anul 2022 pentru Termo Prest PON SRL

Hotararea nr. 46 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buzau

Hotararea nr. 47 privind aprobarea investitiei Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in orasul Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 48 privind aprobarea inchirierii unui imobil constructie proprietate publica a UAT oras Nehoiu

Hotararea nr. 49 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008

Hotararea nr. 50 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 51 cu privire la aprobarea participarii in cadrul Planului national de redresare si rezilienta – apelul de proiecte PNRR 2022

Hotararea nr. 52 cu privire la aprobarea participarii in cadrul Planului national de redresare si rezilienta – apelul de proiecte PNRR 2022

Hotararea nr. 53 pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 54 cu privire la aprobarea participarii in cadrul planului national de redresare si rezilienta – apelul de proiecte PNRR

Hotararea nr. 55 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul Modernizare strazi interioare in orasul Nehoiu, judetul Buzau – etapa I

Hotararea nr. 56 privind modificarea anexei I la HCL nr. 39 din 29.04.2022

Hotararea nr. 57 privind aprobarea pretului de pornire al licitatiei si aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase pentru masa lemnoasa pe picior proprietatea UAT oras Nehoiu

Hotararea nr. 58 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 59 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 60 pentru aprobarea raportului administratorului unic al societatii Termo Prest PON SRL si incheierea actului aditional nr. 1 la contractul de mandat nr. 10242 din 09.10.2020

Hotararea nr. 61 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 62 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 63 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 64 privind aprobarea casarii unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 65 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 55 din 21.07. 2016 a Consiliului Local al Orasului Nehoiu

Hotararea nr. 66 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 67 privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu

Hotararea nr. 68 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008

Hotararea nr. 69 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 70 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Nehoiu in Consiliul de Administratie, in Comisiile de evaluare si asigurare a calitatii ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si in grupurile de actiune antibullying constituite la nivelul acestora pe raza administrativ – teritoriala a orasului Nehoiu, pentru anul scolar 2022-2023

Hotararea nr. 71 cu privire la aprobarea participarii in cadrul Planului national de redresare si rezilienta – apelul de proiecte PNNR/2022/C5/1/A.3.1/1. PNRR/2022/C5/1/A3.2/1, componenta 5 – Valul renovarii, axa 1 – Scema granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale, operatiunea A.3 – Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, cu proiectul: Reabilitare moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale in Orasul Nehoiu – Bloc E1, Bloc nr. 23, scarile A,B,C, Bloc nr. 30, Bloc nr. 31, Bloc nr. 28D

Hotararea nr. 72 privind aprobarea casarii, dezmembrarii si valorificarii mijlocului fix autoturism M1 marca Dacia tipul varianta SD, KSDEW, Logan, numar de identificare UU1KSDEW541240668, an fabricatie 2009, proprietatea U.A.T. oras Nehoiu

Hotararea nr. 73 privind aprobarea darii in administrare, a bunurilor imobile Casa de Cultura, Centru Cultural sat Lunca Priporului, Centrul Cultural sat Chirlesti, proprietatea publica a UAT oras Nehoiu, catre Casa de Cultura a Orasului Nehoiu

Hotararea nr. 74 cu privire la aprobarea valorii investitiilor aferente UAT Orasul Nehoiu si a participarii Consiliului Local al UAt Orasul Nehoiu la cofinantarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020

Hotararea nr. 75 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa uzata din judetul Buzau

Hotararea nr. 76 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 77 privind modificarea si completarea Organigramei aparatului de specialitate a Primarului orasului Nehoiu

Hotararea nr. 78 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de inchiriere

Hotararea nr. 79 cu privire la aprobarea instalarii de statii de reincarcare pentru vehicule electrice in cadrul proiectului Realizare piste pentru biciclisti in orasul Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 80 pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 81 cu privire la aprobarea participarii in cadrul Planului national de redresare si rezilienta – apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 – Valul renovarii, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale, operatiunea A.3 – Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, cu proiectul: Reabilitare moderata a cladirilor rezidentialemultifamiliale in orasul Nehoiu – Bl.28C, Bl.5, Bl.7, Bl E2, Bl. A5, Bl. 1

Hotararea nr. 82 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 83 cu privire la aprobarea participarii in cadrul Planului national de redresare si rezilienta – apelul de proiecte PNRR/2022/C10 – Fondul local/I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, cu proiectul: Sisteme inteligente de management urban in orasul Nehoiu

Hotararea nr. 84 cu privire la aprobarea participarii in cadrul Planului national de redresare si rezilienta – apelul de proiecte PNRR/2022/C10 – Fondul local/I.3 – Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati finalizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ-teritoriale, cu proiectul: Reabilitare moderata Spital Orasenesc Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 85 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 86 privind ajustarea pretului local pentru activitatea de producere a energiei termice pe biomasa, in centrale termice si pentru serviciile de distributie si furnizare a energiei termice in Orasul Nehoiu pentru Termo Prest PON SRL

Hotararea nr. 87 privind acordarea de premii pentru elevii care au obtinut performante deosebite la olimpiade, concursuri si competitii, nationale si internationale

Hotararea nr. 88 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit pentru un imobil apartinand domeniului public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 89 privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat organizat pe teritoriul administrativ al UAT Oras Nehoiu

Hotararea nr. 90 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 91 privind aprobarea sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Modernizare strazi interioare in orasul Nehoiu – etapa I

Hotararea nr. 92 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 93 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 94 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 95 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit pentru un imobil apartinand domeniului public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 96 privind aprobarea inchirierii unor imobile constructii proprietate publica a UAT oras Nehoiu

Hotararea nr. 97 privind aprobarea inchirierii unui imobil teren si constructie proprietate publica a UAT oras Nehoiu

Hotararea nr. 98 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de inchiriere

Hotararea nr. 99 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 100 privind aprobarea modificarii prin alipire a doua imobile terenuri apartinand domeniului public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 101 privind aprobarea acordului de co-finantare pentru proiectul Arc peste timp in vederea depunerii in cadrul PNRR, Investitia I5-1

Hotararea nr. 102 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 103 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Hotararea nr. 104 privind aprobarea tarifelor pentru servicii medicale si taxelor pentru celelalte servicii oferite de Spitalul Orasenesc Nehoiu in anul 2023

Hotararea nr. 105 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la HCL al orasului Nehoiu nr. 92 din 18.12.2020

Hotararea nr. 106 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de inchiriere

Hotararea nr. 107 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 108 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2023

Hotararea nr. 109 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual – familia ocupationala Administratie

Hotararea nr. 110 privind aderarea Orasului Nehoiu la Parteneriatul Public Privat de Dezvoltare Regionala – Asociatia Grupul de Actiune Locala GAL

Hotararea nr. 111 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Termo Prest PON SRL pentru anul 2022

Hotararea nr. 112 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la HCL nr 55 din 21.07.2016 a consiliului Local al Orasului Nehoiu

Hotararea nr. 113 privind modificarea Statului de functii al Spitalului Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 114 pentru acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Buzau 2009 la care UAt oras Nehoiu este membru asociat

Înapoi la Hotărâri de Consiliu Local